onsdag 4. juni 2014

Palaungfolket i Myanmar (Burma). Det "gylne" folket.


Dette folket tel i følgje Joshuaproject.net 206 000 menneske. Dei er buddhistar, men blandar tradisjonell animisme inn i religionen sin. Dei brukar mykje tid og krefter på å blidgjera åndene dei har rundt seg. Ingen bibeldel er omsett til språket deira.

Bøn: Gode Gud og Far! Du som elskar dette folket slik at du sende Sonen din einborne til verda for at dei ved å tru på han, ikkje skal gå fortapt, men ha evig liv, send Den heilage ande og ditt dyrebare ord til dei slik at frelsesgåva kan bli dei til del. Må di kyrkje bli etablert i Palaungfolket som eit sterkt himmellys i eit mørkt område. Løys dei frå alle vonde ånder som bind dei under djevelens dom.


Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...