lørdag 26. september 2015

Pakistan


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
185 mill menneske
Islamsk republikk
Hovudstad: Islamabad
Dei største byane er: Karachi og Lahore
Uavhengig frå India i 1947
4,5 mill kristne. 1,1 mill evangeliske
Snakkar urdu. Engelsk adm.språk. Totalt 77 språk.
70% analfabetisme
   
Bøn: 
Landet er prega av vald og lovløyse. 
Be om at denne ånda skal brytast i Jesu namn.
Kristne er oftast lågkastefolk og bur i eigne koloniar. Dei er henvist til dei simplaste 
jobbane. Det er rein apartheidpolitikk. Svært mange er analfabetar
Be om at dei må læra seg å lesa og skriva, få seg
utdanning og slik koma seg ut av vankunna, fattigdom og undertrykking. 
 Mange kristne er nominelle. Be om at Gud renn Anden sin ut over kyrkja si,
 reinsar henne, døyper henne, reiser henne opp, set mot i henne og utrustar
henne til kraftfull misjon blandt den muslimske majoriteten. 
Be om at dei truandetola forfølging, og møta hat og vald med Kristikjærleik. 
Be om mange audmjuke, ærlege og dedikerte kristne kyrkjeleiarar. 
Be om fridom for Asia Bibi og Imran Ghafur som er dømde til døden o
livsvarig fengsel for blasfemi.  
Be om at blasfemilovene skal fjernast frå lovverket, og at menneskerettane 
 skal respekterast.
Be om fred mellom Pakistan og India. Be om at Taliban si makt i landet skal
bli sveikka og desimert. 
Be om vern for alle jenteskular. Taliban fører væpna krig mot skular som
utdannar jenter.
Be om at islams løgner skal bli avslørt for folket, og
Kristus skal lysa for alle som vegen, sanninga og livet.
Be om at Gud også skal gjera sine gjerningar mellom dei 7 millionar
pakistanarane som har flytta til andre land. 

Pakistan er gjennomsyra av korrupsjon. 
Be om at dette må bli avslørt og pådømt
og at landet skal bli begunstiga med ærlege, rettferdige, kunnskapsrike og kloke
 leiarar.
Bibelen er omsett til 7 av 77 språk. Det er sett i gong omsettingsarbeid i 16 nye
språk.  Be om at alle levande minoritetsspråk skal få si bibelomsetting.
Barnearbeid og slaveri er vanleg
Be om fridom for slavar  og skulegang for
barna.
 
 

Arainfolket i Pakistan

  Det er 11 284 000 arainarar i Pakistan. Dei snakkar punjabi. Det er ingen kristne i de...