fredag 27. november 2020

27.november 2020

I dag ber me for Gjemnes kommune, det kurdiske folket i Tyrkia, for dei gjenlevande etter den sveitsiske misjonæren Beatrice Stockli og for pakistanske Arzoo Raja som vart kidnappa, tvangskonvertert til islam og tvangsgifta med ein muslimsk mann. 

 https://drive.google.com/file/d/1B_s_qJvKNB7OUqeyMfJmjePCDc9Ry3wx/view?usp=sharing

mandag 2. november 2020

Dagens unådde folkeslag: Aimaq i Afghanistan


Aimaq

Folketal: 1 595 000.

Religion: Islam 

Kristne: 0,0%

Språk: Aimaq. Ingen deler av Bibelen er omsett til aimaq.

Frå gamle tider har Aimaq levde i eit område som strekker seg frå nordaust i Iran til dei sentrale delane av Afghanistan. Dei lever som seminomadar, og har vore kjent og frykta som store krigarar. Grunneininga i samfunnet deira er familien, og lojalitetsbanda er sterke. Dette er jo bra, men skaper også ein høg barrierar for dei som vil overgje liva sine til Jesus. 

Gode Herre Jesus! Aimaqfolket lever i mørket, fjernt frå deg og himmelen. Me ber om at tida utan kunnskap no skal ta slutt, at du sender arbeidarar til dei for å læra språket deira, oversetja Bibelen for dei og fortelja dei om deg og om rikdomen i deg. Me ber om at dette folket skal bli frelst frå sine synder, frå døden og djevelens makt, og ved trua på deg bli rettferdiggjort og få evig liv, og eit fast og sikkert håp for evigheten. Velsign aimaqfolket med ditt namn i ditt namn. Amen!


Arainfolket i Pakistan

  Det er 11 284 000 arainarar i Pakistan. Dei snakkar punjabi. Det er ingen kristne i de...