tirsdag 26. september 2017

Balinesarar, Indonesia

Det bur over 4 millionar menneske på Bali.
Øya ligg sentralt til i Indonesia, og sjølv om Indonesia er verdas største muslimske nasjon, er balinesarane hinduar. Hinduismen er forresten ein svært fleksibel religion, og balinesarane har utvikla sin eigen versjon.
Desse menneske lever med tette familierelasjonar, og dersom dei endrar tru, blir livet svært usikkert sosialt. Det kan vera ei hindring for dei til å bli frelst.

 • Be om at evangeliet blir gjort kjent for dei.
 • Be om at Gud skal overvinna dei med sin Ande
 • Be om at Guds kyrkje skal etablerast som eit sterkt alternativt fellesskap for dei som blir utstøtte frå familiane sine.  

Balinese in Indonesia

mandag 25. september 2017

PakistanI Pakistan bur det 189 millionar innbyggjarar fordelt på 393 folkegrupper. Det blir snakka 77 ulike språk i landet. Islam er den dominerande religionen. 2,35% kristne. 0,6% evangelisk kristne.
Hovudstad er Islamabad.
Dei største byane: Karachi og Lahore.

Pakistan vekslar mellom å vera styrt av ineffektivitet og korrupte politiske parti og eit autoritert militærdiktatur.  Makt og velstand er konsentrert på all for få hender. Dette hindrar sosial og økonomisk utvikling i landet. Landet står overfor eit kraftig press frå  islamistar i vest (Afghanistan og frå Punjabprovinsen), og frå India i Kashmir.


 • Be om at Gud frir landet frå den ånd som skaper lovløyse og vald, og som lenkar det fast til løgn og urett.
 • Be om ei regjering som vil bevega nasjonen framover. 
Kyrkja i Pakistan har for det meste medlemmer frå dei kastelause i landet, og frå Sindhfolket som er hinduistisk. Nesten ingen pakistanske muslimar er vunne for Kristus av pakistanske kristne. 

 • Be om at desse skal reisa seg, rista av seg sosial skam og stolt forkynna evangeliet for sine medborgarar frå høgare sosiale lag. 
 • Be om vern for dei truande. Det er lett å få ein fatal blasfemianklage mot seg. 
 • Be om fridom for Asia Bibi, Imran Gafhur og andre som sit fengsla på livstid for trua si. 
 • Mange muslimar frå høgare kastar har kome til tru dei siste åra gjennom TV-sendingar og personlege openberringar. Det er få å disippelgjera dei. Be om at Gud skal senda dei lærarar med kompetanse som kan føra dei inn i eit sigrande Kristusliv. 
 • Dei fleste av dei 393 folkegruppene er unådde. Men Guds arm er ikkje for kort til å frelsa. Be om at det skal gå ein mektig vind av evangelisering og misjon over heile landet som bringer Guds lys inn i kvar einaste avkrok der det finst folk. 
 • Be spesielt for desse unådde folkegruppene:
  • Punjabi på Indussletta
  • Pashtun i grenseområdet mot Afghanistan. Det er frå denne gruppa Taliban har sitt utspring
  • Folkeslag som snakkar seraki
  • Shindhifolket som er mellom dei fattigaste og minst evangeliserte folka i verda.
  • Baluchane i Baluchistan i sørvest mot Iran.
  • Mohajarane. Mange lever i Karachi. 
  • Fjellfolka i nord
 • Karachi har dobbelt så mange innbyggjarar som offisielt er oppgjeve. Byen er kaotisk, og alle typar kriminalitet florerer, inkludert menneskehandel. Be om Guds mektige intervensjon. 
 • I Pakistan er det nærast 2 millionar afghanske flyktningar. Be om at Gud må verna dei mot alle typar overgrep, senda sine vitner til dei og opna himmeldøra for dei. 
 • Det er 4 millionar ahmaddiyamuslimar i Pakistan. Dei er stolte over religionen sin og vanskelege å nå. Be om at Gud må rysta grunnvollen for trua deira, gjera dei usikre og føra dei inn på fast grunn, på Kristusfjellet. 
 • Landet har ein ung befolkning. Be om at dei unge må oppdaga håpet i Kristus.
 • 75% av befolkninga er analfabetar. Be om at skulevesenet må opp og gå, at det skal vera eigne skular for kristne barn, at lesedugleiken må på plass slik at unge kan vera i stand til å møta utfordringane frå ei moderne verd, og vera i stand til å lesa og studera Guds dyrebare ord. 
 • Be om at pakistanarar som har emigrert til omtrent alle verdas land må finna Kristus i dei landa dei har reist til, og at dei må leva som rettskafne menneske, og ikkje slå seg saman i forbryterske mafiagjengar, som dei har så lett for å gjera.
 • Be om at kristne radio og TV-program skal ha stort nedslagsfelt i befolkninga, likeeins alle forsøk på å nå ut via internett.
 •  
 •  

Girath i India

Folketal: 298000
Religion: Hinduisme
Språk: Kangri
Bibelen: Deler
Dette folket lever som bønder  nord i India, i grenseområdet mot den omstridte staten Kashmir.
Kangri er hovudspråket, men dei snakkar mange andre mindre språk. Det vil i følgje joshuaproject.org krevjast eit eige kyrkjeplantingsprosjekt for kvart av minoritetesspråka.

 • ·        Be om at Girathfolket snarleg må få høyra om dei har ein Far i himmelen som har har skapt dei, elskar dei og ofra Sonen sin for deira frelse.
 • ·        Be om at Den Heilage Ande må gjera dei mottakelege for evangeliet, og at Guds ord må skapa tru i hjarto deira.
 • ·        Be om at det skal startast bibeloversettingsprosjekt i alle girathspråk der det er naudsynt.
 • ·        Be om at det skal etablerast ei girathkyrkje full av tru, håp, kraft og kjærleik, ei kyrkje som kan vera redningen for heile folket 


torsdag 21. september 2017

Dagens unådde: Menasser. Berberar i Algeri

Berber, Menasser
Berberane er Nord-Afrikas urfolk, og Menasser er ei grein av dette folket. Før arabarane okkuperte Nord-Afrika på 600-talet var 70% av berberane kristne. I dag er alle muslimar.

Det er 77000 i menasserstamma som lever ved i vestlege områder av Algeri, i Atlasfjella Chercel-regionen. Del lever at jordbruk og kvegdrift. Menasser er elles kjent for å vera uvanleg flinke handverkarar, men lever likevel fattigslege liv.

Språk: Tamazight. Deler av Bibelen er tilgjengeleg på dette språket.
Det er ingen kjende kristne frå denne berberstamma.
Hindringar: Algeri er stengt for kristen misjon. Menasser lever ofte i utilgjengelege områder.

Kjelde: www.joshuaproject.org • Be Gud om at han sender sine fredsbod til dei.
 • Be om at han skal løysa dei frå islams lenker.
 • Be om at Algeri skal opna seg for kristen misjon
 • Be Gud om at han reiser opp afrikanske kristne til å disippelgjera menasserstamma.
 • Be om at det skal begynna å spira i gamle kristne røter
 • Be om at Gud skal velsigna folket økonomisk, at dei får oppleva utvikling, og at barna skal få den utdanning og skulegang som er naudsynt for å klara seg godt i ei moderne verd. 
 • Be om at Gud skal grunnleggja ei livskraftig menasserkyrkje som kan kanalisera Guds kraft og frelse inn i heile folket.
Berber, Menasser in Algeria

søndag 3. september 2017

Amerkansk misjonær risikerer livstidsdom i TyrkiaAndrew Brunson kom saman med kona si  til Izmir i Tyrkia for 23 år sidan, og har gjennom heile denne perioden drive kristen misjon i byen. Ekteparet Brunsonn har tre barn som alle har vakse opp i Tyrkia. Andrew har lært seg tyrkisk, delt Jesus med vanlege menneske og langsamt bygd opp Izmir Resurrection Church, ein liten kyrkjelyd med rundt 40 medlemmer.
No har Andrew Brunson sete fengsla i over eitt år for «spionasje, planlegging av terrorisme og støtte til Fetulah Gulen», tyrkaren som etter styresmaktene si side skal ha planlagt og sett i gong militærkuppet juli 2016. Fetulah Gulen er ein definert islamist. Blir Brunson kjent skuldig, risikerer han fleire etterfølgande livstidsdommar i fengsel.
Andrew Brunson sa nyleg i retten: «Eg har aldri i mitt liv vore medlem av Gulenrørsla. Eg har aldri vore på møtene deira. Eg har ikkje ein einaste link til Fetulah Gulen sin terroristorganisasjon. Eg ville aldri ha kunna støtta noko muslimsk rørsle. Eg støttar Tyrkias einskap, og kom hit berre for å starta ei kyrkje. Eg er ein religiøs mann som gjorde dette ope og offentleg og styresmaktene visste om meg. Mitt mål er å fortelja om Jesus Kristus. Eg har ikkje drive spionasje, og eg krev ei forklaring på når, kor, og korleis eg skal ha gjort dette.»
Mange ting tyder på at Andrew Brunson fungerer som eit gissel som tyrkiske styresmakter vil bruka for å få fri ein av sine, Reza Zarrab, som sit fengsla i USA for omfattande bedrageri. Dei satsar på ei fangeutveksling.
Det er grunn til å be for Andrew Brunson og familien hans, at dette marerittet må ta slutt, at han må koma ut av fengsel og få venda attende til det livet og den tenesta som Gud har kalla han til.

Arainfolket i Pakistan

  Det er 11 284 000 arainarar i Pakistan. Dei snakkar punjabi. Det er ingen kristne i de...