mandag 30. april 2012

Gujarat frå Pakistan


4,2 millionar
Stor fattigdom og analfabetisme
Lever i patriarkalske samfunn
Seminomadar
Venlege og gjestfrie 
Ei handfull kristne
21 språk 
NT tilgjengelegpunjabi
 
"Herre Jesus! Send nokre av dei trufaste, velutrusta og hjartavarme tenarane din til  gujarfolket i Pakistan. Aus Anden din utover dei, mjuk opp hjarto deira og gjer dei opne og mottakelege for evangeliet. Lat nøkkelpersonar i folket koma til tru. Gje dei visjonar og draumar om Jesus slik at dei kjenner han att i Ordet når dei får høyra det. Grunnlegg di kyrkje i folket, og gjer henne vakker og vital. Amen!"
Kjelde: Joshuaproject.net 

søndag 29. april 2012

Punjabi i Canada

Det er over 800000 punjabiar i Canada. Dei er anten hinduar, muslimar eller sikhar.
Denne gruppa er lett tilgjengelege  evangelisering, og nokre av dei er kristne. 
Storparten av dei er hinduar, muslimar og sikhar.

Herre Jesus Kristus! Du som ved din død forsonte dei canadiske punjabiane med deg sjølv, kom dei i møte og kall dei til omvending og tru. Gje dei ein hunger etter den tilgjevinga som berre er å finna i deg. Fri dei frå avguderiet og dei vonde åndene som fører dei mot fortaping og dom. Hjelp dei kristne mellom dei å leva liv som syner brørne deira vegen til Gud. Amen!

torsdag 26. april 2012

Ghao-Xong. Kina

Høyrer heime i provinsane Hunan, Sishuan og Guizhou, svært  utilgjengelege områder. 
Antal: 1,5 mill. 
Religion: Tradisjonell. Tilber dragehunden Pan Hu. Har aldri høyrt evangeliet. 

 
         Herre Jesus, du som bar verdas synder for å forsona oss med Gud vår Far, send dine tenarar, ditt ord og din Ande til Ghao Xong slik at dette folket kan få ein reell sjanse til å bli kjent med deg og di frelse. Løys dei frå djevelens lenker, og lat det veksa fram ei vital og velutrusta kyrkje i folket som kan vera lys og salt i dette samfunnet.
 


torsdag 19. april 2012

Ivrig evangelist dømt til 5 års fengsel i Algerie


I mai i fjor vart ein særs aktiv kristen arrestert i byen Oman i Algerie, for å ha uroa den muslimske trua. “Kadar”, som han vert kalla, pla å dela trua si med muslimar, ein risikosport i dette landet, og for dette vart han dømt til 5 års fengsel. Han har appellert domen, og er difor no ute av fengslet på kausjon. Det er venta at endeleg avgjer vert teken i saka om ikkje lang tid.
Kjære Herre Jesus! Me ber om at alle kristne som vert forfølgde for trua si i Algerie får den styrken og freden dei treng for liva sine. Så også Kadar. Så ber me også om at kyrkja i Algerie skal halda fram med å veksa. Amen!


Arainfolket i Pakistan

  Det er 11 284 000 arainarar i Pakistan. Dei snakkar punjabi. Det er ingen kristne i de...