torsdag 27. mars 2014

150 drepne i kristne landsbyar i Nigeria


Merker etter øydeleggingane på kristne heimar 14.mars
 
       Natt til 14.mars vart 150 menneske drepne i åtak mot landsbyar med hovudsakleg kristen busetnad. Det var fulanikrigarar og Boko Haram som sto bak ugjerningane. Dette melder VOM i dag.
Be om at regjeringa skal få mot og evne til å hjelpa dei kristne i nord og i dei sentrale delane av landet.
Be også om at dei truande må bli varsla om mogelege åtak og ta forholdsreglar.
Be om at Gud nådig trøystar dei som no sørgjer over tapet av familiemedlemmer og vener.
Be om at evangeliet skal sigra over islam i heile Nigeria

Arainfolket i Pakistan

  Det er 11 284 000 arainarar i Pakistan. Dei snakkar punjabi. Det er ingen kristne i de...