torsdag 27. mars 2014

150 drepne i kristne landsbyar i Nigeria


Merker etter øydeleggingane på kristne heimar 14.mars
 
       Natt til 14.mars vart 150 menneske drepne i åtak mot landsbyar med hovudsakleg kristen busetnad. Det var fulanikrigarar og Boko Haram som sto bak ugjerningane. Dette melder VOM i dag.
Be om at regjeringa skal få mot og evne til å hjelpa dei kristne i nord og i dei sentrale delane av landet.
Be også om at dei truande må bli varsla om mogelege åtak og ta forholdsreglar.
Be om at Gud nådig trøystar dei som no sørgjer over tapet av familiemedlemmer og vener.
Be om at evangeliet skal sigra over islam i heile Nigeria

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...