fredag 25. november 2011

Tharufolket i Nepal

 

Dei vel 2 millionar tharuane er høflege og fredlege folk som i hovudsak lever i naturalhushald. Dei lagar tinga sine sjølve, og alltid på ein viss kunstferdig måte. Dei er animistar, og sjamanen har ein sentral plass i trua deira.
Ingenting av Bibelen er omsett til deira primære språk.
Det er nokre truande kristne tharuar, men dei har ein meir kulturell tilknytning til Jesus.

Kjære Herre Jesus! Sjå i nåde til tharufolket i Nepal, og lat dei få bli kjent med deg som frelsar og Herre. Takk at du har opna ein ny og levande veg for dei til Gud, og eg ber: Aus Anden din over dei slik at han kan syna dei den rette vegen. Send dine vitner til dei for å dela ditt ord med dei på deira eige språk, og hjelp tharuane å vera opne og mottakelege for evangeliet. Hjelp dei truande tharuane å vera sanne læresveinar som elskar deg, fyll dei med Andens kraft og utrust dei til å formidla ditt rike til sine eigne. Velsign dette folket med gode innhaustningar, fred, mange barn og gode heimar. Herre, miskunna deg over dei, amen!

Arainfolket i Pakistan

  Det er 11 284 000 arainarar i Pakistan. Dei snakkar punjabi. Det er ingen kristne i de...