fredag 22. oktober 2021

17 amerikanske misjonærar kidnappa i Haiti

Dei 17 er utsendingar frå Christian Aid Ministries. 

Det er røvarbanden til ein Wilson Joseph som står bak denne kidnappinga. Mellom dei 17 er det også ein baby og to andre mindreårige. Wilson Joseph krev 1 million dollar for kvar av fangane, ein svimlande sum på 136 millionar kroner. 

Herre Jesus Kristus! Takk for din fullkomne kontroll over denne situasjonen. Wilson Joseph kan ikkje gå lenger enn du tillet han å gå. Og no ber me i i ditt namn om at du stoppar denne mannen i hans vondskap, og at desse 17 misjonærane blir sett fri umiddelbart. Amen! 

fredag 1. oktober 2021

Baghbanfolket i Pakistan

 


Det 197000 baghbanarar i Pakistan, spreidd ut over heile landet. Dei snakkar difor 8 ulike språk, dei fleste nord-pastunsk. Det er ikkje registrert kristne i denne folkegruppa. Alle er muslimar, og islam er vevd tett inn i kulturen deira. Baghbanfolket er kjende som dugande gartnarar og fruktdyrkarar.

Herre Jesus! Gjer krav på dette folket. Send dine ambassadørar til dei som kan forkynna evangeliet for dei. Aus Anden din over dei slik at dei kan sjå at det berre er frelse i deg og ikkje i nokon annan. Dra dei til deg med uimotståeleg kraft. Amen!


kjelde: joshuaproject.net

Arainfolket i Pakistan

  Det er 11 284 000 arainarar i Pakistan. Dei snakkar punjabi. Det er ingen kristne i de...