torsdag 29. september 2016

Dagens unådde: Daya, Indonesia

Dayafolket er heimehøyande på Sumatra. Dei tel 88 000 menneske. Religion: Islam med ispedd animisme. Språk: Lampung Api. Bibelen: Det nye testamentet. Lyd: Ja. Jesusfilmen: Ja. 

Mindre enn 2% kristne.
Dayafolket er fattige. 1/3 under absolutt fattigdomsgrense. Dei treng særleg hjelp når det gjeld tilgang på helsetenester og på reint vatn.

Far i himmelen! Sjå i nåde til Dayafolket i Indonesia. Hjelp dei få truande  å halda saman og vera gode disiplar som frimodig vitnar om deg.Velsign dei med alt som dei treng for sine timelege liv. Send ordet ditt til dei så dei kan koma til tru på Jesus og bli frelst. Aus Anden din over dei og tal til dei gjennom draumar og syner og fri dei frå islams undertrykkande makt og frå alle vonde ånder som plagar og forfører dei. Lat barna deira få den skulegang og utdanning som er naudsynt å ha i ei moderne verd. Amen!

mandag 26. september 2016

26.september 2016


PAKISTAN

Pakistan har over 180 millionar innbyggjarar. Av desse er 1,1% evangelisk kristne. Landet er definert som ein islamsk stat, og har sharialovgjeving. Dette inneber m.a. at dei har ekstremt strenge blasfemilover som ofte fører til strenge fengselsstraffer både både kristne, bahaifolk, ahmadiamuslimar og shiamuslimar. Oftast er blasfemiklagemåla falske og vikarierande, men dei som melder nokon for blasfemi, får ofte saka si gjennom utan fnugg av prov. Pakistan har over 350 heilt unådde folkeslag, og dei fleste menneska i landet har aldri høyrt om Jesus Kristus som frelsar og Gud.
 Kjære gode Gud!Sjå i nåde til Pakistan og befolkninga der. Må lyset ditt fløyma over landet slik at alle i Pakistan snur seg mot lyskjelda.  Styrk kyrkja di, gjer dei kristne til disiplar og hjelp dei å ta misjonalt ansvar for landet sitt. Gje kraft til alle som sit i fengsel for trua si, og me tenkjer særleg på Asia Bibi og Imran Ghafur. Løft dei kristne opp slik at dei ikkje let seg knuga av kasteideologien og av redsle for overlast.


Balinesarar i Indonesia

Folketal: 4 millionar. Språk: Bali. Bibeltilgang: Heile. Religion: Hinduisme. Det er nesten ingen kristne balinesarar. Balinesarane er kjende for å vera eit kunstferdig folk.

Herre Jesus Kristus! Må dagen koma då du gjestar dei som bur på Bali. Aus Anden din utover dei og driv dei til omvending og tru. Styrk dei få kristne balinesarane mektig, og gjer dei til dine modige og tydelege vitner. Må det bli planta ei sterk og levande kristen kyrkje i Bali, eit bruhovud for ditt rikes framgang blant balinesarane. Amen! 


 

Arainfolket i Pakistan

  Det er 11 284 000 arainarar i Pakistan. Dei snakkar punjabi. Det er ingen kristne i de...