onsdag 1. april 2015

Bhangifolket i Pakistan

Bhangifolket lever både i India ,Pakistan, Nepal og Bangladesh (sjå kart under). I Pakistan er dei 77000, i India noko meir. Dei som bur i Pakistan er muslimar og snakkar sindhi, som er eit stort språk i regionen. Heile Bibelen er tilgjengeleg på dette språket. Bhangifolket tilhøyrer dalitane. Dei er kastelause og i stor grad rettslause. Dei jobbar som reinhaldsarbeidarar, korgmakarar og trommeslagarar. Analfabetismen er høg, og evangeliet må hovudsakleg koma til dei i munnleg form. Det er ikkje kjent om det er nokon som helst av dei som trur på Jesus.

Gode Gud og Far! I dag ber me om opplysning og frelse for bhangifolket i Pakistan. Leid dine trufaste tenarar til sentrale bhangifolk, og møt dei gjennom levande forteljingar om Jesus og gjennom under og teikn som du let skje mellom dei. Gje dei ei djup forståing av at Jesus står over Muhammed, og at den einaste vegen til rettferd går gjennom trua på Han. Løys dei frå vonde ånder som blindar dei og som held dei fast i løgn og synd. Gje dei ein stor trong etter å læra seg å lesa, og lat Bibelen bli ei etterspurd bok i bhangifolket. Amen! 

 

Arainfolket i Pakistan

  Det er 11 284 000 arainarar i Pakistan. Dei snakkar punjabi. Det er ingen kristne i de...