fredag 29. mars 2013

Dagens unådde: Vakkaliga, India


Folketal 5 576 000
Religion: Hinduisme
Språk: Kannada
Bibelen tilgjengeleg.
Vakkalagafolket er bufaste. Dei driv med husdyr og hagebruk.


Kjære Jesus! Me ber om at indiske kristne skal starta intensiv outreach for å nå vakkaligafolket med evangeliet. Kom til dei med Den heilage ande og mjuk opp hjarto deira for din kjærleik og nåde. Gje dei draumar og syner der dei kan møta Jesus som Skapar og Gud. Må kyrkja di veksa fram i dette folket og vera eit lys i mørkret for dei, og gjer vakkaligafolket sjølv til eit lys for andre folk. Amen. 

søndag 24. mars 2013

Hajam, Pakistan
Folketal: 1,9 million
Totalt i verda: 4,1 million
Religion: Islam
Bibel: NT
Språk: Vest-punjabi
Ingen lydbibel
Jesusfilmen tilgjengeleg
Ingen kristne. Uevangelisert.

Kjelde: joshuaproject.net

Gode Gud og Frelsar! Må ditt ord og din Ande nå Hajamfolket på ein slik måte at evangeliet blir kommunisert til dei på ein truverdig og relevant måte. Lat dette folket blir gripen av deg, Jesus, og koma til tru på deg som Guds lam som bar bort syndene deira èin gong for alle då du døydde  på krossen. Må di kyrkje bli etablert i dette folket og vera eit sterkt lys som opplyser heile folket. Lat  ordet bli forkynt kraftfullt og livsforvandlande mellom dei, og kom nær til dei og læk dei sjuke og attreis dei som har segna under livsbøra. KambodsjaAreal: 181 000 kv.km.
Foketal: vel 15 million.
Kristne: 471000
Evangelikale: 240 000

Etter folkemordet mellom 1976-1979 var det nesten ingen kristne att i landet. Men no er dei å finna i alle provinsar, og framgangen for Guds rike er massiv med ein årleg vekst for kyrkjelyden på over 8%.

Be om:
 • at fridomen til å forkynna evangeliet skal halda fram.
 • lækjedom for all den smerte og sorg som folkemordet påførte folket
 • medviten disippelgjerning av barn og unge
 • oppfylling av visjonen om å sjå minst èin kyrkjelyd planta i kvar landsby innan 2021
 • slutt på korrupsjon i samfunnet
 • modne kristne leiarar
 • slutt på prostitusjon og seksuell utnytting av barn
 • slutt på grådigheit og undertrykking
 • suksess for bibelskulane, og om kvalitet i undervisninga
 • vern og utrustning for pastorar
 • einskap mellom kristne
Kjelde: operationworld.com


lørdag 23. mars 2013

Lao Phuan-folket, Laos


 

Det er 131 000 Lao Phuan i Laos. Totalt i verda: 341 000 menneske. Dei snakkar sitt eige språk phuan, som enno ikkje er eit bibelspråk, og folket er blant dei  heilt unådde. 

Lao Phuan har sterke familieband og barnerike familiar.

Dei er buddhistar som tradisjonelt har vanskar med å forstå at dei er fortapte syndarar som aldri kan oppnå rettferd innfor Gud.

Kjelde: joshuaproject.net

Kjære Herre Jesus! I dag ber me om at ditt ord og di frelse skal bli  Lao Phuanfolket i Laos til del. Må di kyrkje ta det ansvaret som trengst for at dette folket skal få del i den arven som du har tildelt dei i evangeliet. Gje dei Andens lys til å forstå at dei er fortapte syndarar som treng ein frelsar av ditt format. Kall di kyrkje til å be også for dette folket. Amen! 


Nye åtak mot kristne i Nord-Nigeria


 

Situasjonen er svært spent i Nigeria etter et bombeangrep mot en buss i byen Kano sist mandag, hvor flere titalls mennesker døde.

Angrepet skjedde ved et travelt trafikk-knutepunkt i Sabon Gari-området, et hovedsakelig kristent område i byen Kano, nord i Nigeria. En bil med en bombe kjørte i stor fart rett inn bussen som var full av passasjerer. Den kraftige eksplosjonen medførte at også andre busser tok fyr. De fleste av ofrene var sannsynligvis fra den overveiende krist
ne igbo-stammen, som gjentatte ganger har vært mål for religiøst motivert vold. Politiet tror to medlemmer av den militante, islamistiske Boko Haram-gruppen utførte selvmordsangrep. 

For bare en måned siden ble seksten kristne drept i to andre delstater nord i Nigeria. Den 21. februar ble ti personer, alle fra samme familie, brutalt skutt ned eller drept med store kniver i nærheten av byen Jos i delstaten Plateau. Blant de drepte var seks barn. To dager etterpå ble seks personer, blant dem en seks måneder gammel baby og hennes mor, skutt og drept av bevæpnede angripere i delstaten Kaduna.

De to angrepene i februar skjedde uten forvarsel, utført av tungt bevæpnede menn. Det er ikke brakt på det rene hvem gjerningsmennene var, men angrepene bærer preg av å ha blitt utført av islamister. I begge tilfellene var spesialstyrker til stede i området, som skulle forhindre at slike angrep fant sted, men de grep ikke inn. Noen tror soldater fra spesialstyrkene selv deltok i massakrene.

Sammen med Christian Solidarity Worldwide vil Stefanusalliansen oppfordre til bønn om fred i Nigeria i en sjeldent spent og alvorlig situasjon. Vær med å be:

- om trøst for ofrenes familier
- be spesielt for Luka, en 20 år gammel mor som overlevde angrepet den 21.02 med store skader. Hun mistet sin mann og to barn i massakren, samt brorens familie på fem
- om at det ikke skal komme hevnangrep
- om visdom, og vilje til handling, for nigerianske myndigheter som må håndtere denne situasjonen
- om at spesialstyrkene som er utplassert for å hindre vold, virkelig skal utføre dette oppdraget
- om at volden må ta slutt og gjerningsmennene bringes for retten


Kilde: Magasinet Stefanus mars 2013

mandag 18. mars 2013

Kristne under åtak i Lahore, Pakistan


I Pakistan bur kristne i eigne områder, gettoar, om du vil. Som vanleg tok det fyr i muslimane etter at ein kristen skulle ha kome med blasfemiske uttalar. Ein ung kristen, Sawan Masih, hadde hamna i ein heftig diskusjon med ein muslimsk ”ven”. Han vart meldt for blasfemi, og så var det heile i gong. Bustadhus, kyrkjer, og forretningar vart brent ned og utsette for herjing. 
Bøn: Herre Jesus! Dine små søsken betalar ein høg pris for trua si i Pakistan. Hjelp dei slik at dei ikkje hemnar seg, men av hjarta tilgjev motstandarane sine. Så ber eg om at du gjennom di verdsvide kyrkje skal erstatta alle tapa deira så langt det let seg gjera. Skap eit sterkt engasjement for desse kristne over heile verda slik at dei får oppleva solidaritet og praktisk kjærleik. 
Kjelde: Voice of the Martyrs (persecution.net)


Hausafolket i Nord-Nigeria

Det er 362000 av denne spesielle delen av hausafolket.Dei er bønder.Strengt muslimskSpråk: HausaBibelen er tilgjengeleg i tekst og lydJesusfilmen tilgjengeleg Absolutt unådd folk


Jesus, du som elskar hausafolket og som bar alle syndene deira med deg opp på krossen, aus Anden ut over dei slik at dei forstår at dei ikkje kan bli rettferdige for Gud ved lovgjerningar, men berre ved å tru på deg og ditt fullbrakte verk. Lat det veksa fram ei kristen kyrkje mellom dette hausafolket som kan representera eit himmelsk lys i denne kulturen.


fredag 15. mars 2013

Brasil
 • Takk Gud for ein fantastisk vekst for evangeliske kyrkjer dei siste tiåra. Det er innhaustingstid i Brasil.
 • Brasil er blitt ein av dei nasjonane som sender ut flest misjonærar til andre land. Takk Gud for denne misjonsrørsla, og be om at brasislianske misjonærar skal få tena i Guds kraft. 
 • Be om at elden breier seg til alle lag av folket, også til overklassen som lever isolert og utilgjengeleg for vanlege folk. 
 • Be om at dei evangeliske kyrkjene vert meir medvitne i å syna omsorg for fattige og lidande. Kyrkjene treng å etablera sosiale program for å reflektera Guds hjarta på ein truverdig måte. 
 • Be om at menneskehandel knytt til prostitusjon og narkotikatrafikk skal ta slutt, at vonde menneske skal bli stoppa i dei vonde planane sine.
 • Be om utfriing og nytt liv for dei mange narkomane.
 • Be om eit oppgjer med promiskuiteten, og at folket skal elska Guds bod og læra seg å leva reint på det seksuelle området. HIV/AIDS er svært utbreidd i Brasil. 
 • Be om at korrupsjon og uærlegdom skal ta slutt i politikk og næringsliv, at Guds Ande skal læra brasilianarane å elska sanninga og hata løgna. 
 • Be om Guds nærvær og vern over alle gatebarn i dei store byane
 • Be om at det høge aggresjons og valdsnivået i samfunnet skal bli redusert, og om Guds fred til menneska. 
 • Be om at flaumen av kriminalitet som pregar samfunnslivet skal ta slutt, at evangeliet skal omforma menneska slik at dei elskar rett og rettferd 
 • Be om at Guds rike skal koma, at Guds vilje skal skje og at Brasil vert velsigna med godt leiarskap som kjenner vegen til det gode for folket. 

torsdag 14. mars 2013

Kristne egyptarar i libyisk fengsel

Kristen egypter døde i fengsel
Stefanusalliansen sendte i forrige uke ut en appell for fire kristne egyptere som ble arrestert i Benghazi i Libya i februar, anklaget for litteratur-evangelisering overfor muslimer. De fire er blitt mishandlet i fengselet. Dessverre døde en av dem i går 10. mars. Ezzat Hakim Atalla Abdel-Malak hadde klaget over sterke brystsmerter og ble sendt til sykehus sist onsdag, men ble returnert til fengselet samme dag. Tilstanden hans bedret seg ikke, og han døde søndag morgen. Det er ikke bekreftet om dødsfallet skyldes mishandlingen.

Dette er svært triste nyheter for Abdel-Malaks kone, men også for de andre i fengselet og for deres familier. En annen av egypterne, Sherif Ramsis Gad Mechaeal, har også sterke smerter i brystet.

Utenom de fire egypterne ble også en sørafrikaner, en koreaner og en svensk-amerikaner arrestert. Disse tre behandles relativt bra, mens egypterne har fått liten oppmerksomhet og blir mishandlet. Egypterne har fått høre at de skal stilles for en militær domstol veldig snart og at de kan dømmes for spionasje.

Vær med og be om løslatelse for alle disse seks snarest. Du kan også være med og sende appellbrevet til libyske myndigheter, hvis du ikke allerede har gjort dette. Klikk på lenken nedenfor: «Les mer og send appellbrevet».

- Be for kona til Abdel-Malak og hans øvrige familie
- Be om beskyttelse for de andre som sitter i fengsel, spesielt for egypterne, og for deres familier
- Be om at alle seks skal løslates snarest
- Be om at de egyptiske arresterte skal få like mye oppmerksomhet og støtte som de tre andre
- Be om at appellen som sendes til libyske myndigheter, skal medvirke til at de blir løslatt


Kjelde: Stefanusalliansen

Les mer og send appellbrevet

Botswanaonsdag 13. mars 2013

Bosnia HerzegovinaI dag ber me for Bosnia Herzegovina, at folk finn fred med Gud og kvarandre ved trua på Jesus Kristus.

At nasjonale kristne vert reiste opp for evangelisering

Om einskap og samarbeid mellom utanlandske misjonsselskap

Om nasjonal einskap og forsoning

Om ei bølge av lækjande nåde over menneska.

Dagens unådde: Hui i Kina

Foto og tekst: joshuaproject.net   Hui er ei frontiergruppe. Dei tel vel 13 millionar menneske. 95,5% er muslimar. 0,01% er kristne (evangel...