mandag 9. september 2019

Dagens unådde folkeslag: Qassab i India

p17919.jpg
Qassabfolket er muslimar. Omlag 1 million av dei bur i India. Dei meinar seg å ha arabisk opphav. Qassab tyder "å kutta", og folket tilhøyrer ein slaktarkaste. Språk: Urdu. Heile Bibelen er oversett til urdu. Ingen kristne er registrert i dette folket.

 Kjære Far! Me ber om frelse for Qassabfolket i India. Send arbeidarar ut til din haust hos dei, folk som kan møta dei i deira åndelege og timelege behov. Avslør for dei islams løgner, og gje dei ein djup trong etter å finna sanning og tilgjeving slik at dei til slutt endar opp hos Jesus. Me ber om at det snart skal koma disiplar i dette folket, disiplar som fostrar nye disiplar. Amen! 

m17919.png


mandag 2. september 2019

Dagens nasjon: Moldova


Moldova er Europas fattigaste land, og var fram til 1991 ein del av Sovjetunionen. Folketalet er mellom 3,5 millionar. Dei er i stor grad bønder (leilendingar), og dei dyrkar korn, frukt, vindruer og grønsaker. Rus er eit stort problem i dette landet, det forsterkar fattigdomen og aukar valds og kriminalitetsnivået. Utdanningsnivået er lågt. Folket er stort sett ortodokse kristne. Rundt 150 000 tilhøyrer evangeliske kyrkjesamfunn. Den årlege veksten er på 3,2% (2010), og dei evangeliske er svært misjonale i sin levemåte, og det gjev gode resultat.

·        Be om at alle nye kristne skal bli forsvarleg disippelgjort.
·        Be om at dei evangeliske kyrkjene skal få nok ressursar til vidare misjon og evangelisering.
·        Be om  fornya liv og Jesusfokus i den ortodokse kyrkja
·        Be om gode åndelege leiarar som elskar Gud, Guds ord og sine medmenneske, og som har dei rette nådegåvene og høg kompetanse.
·        Be om kloke politiske leiarar som er ubestikkelege og som hatar urett vinning.
·        Be om at folk vel å leva edrueleg.
·        og be han om å velsigna den nasjonale økonomien.


Dagens unådde folkeslag: Muslimar i Kashmir

Det er over 6 millionar muslimar i den indiske
delen av Kashmir (eit området i høglandet opp
mot Himalayafjella som Pakistan gjer krav på).
Desse menneska er svært gjestfrie og venlege,
men er heilt utan kjennskap til Jesus, og lever
utan Gud og utan von i verda.
Dei snakkar kashmiri. Heile Bibelen er tilgjengeleg.

Herre Jesus Kristus! Du døydde for alle, for at
me som lever, ikkje lenger skal leva for oss sjølve, men for deg som
døydde og stod opp for oss. Dette gjeld også sunnimuslimane i
Kashmir. Må lyset frå evangeliet snart skina sterkt over desse
menneska, opplysa dei, kalla dei til omvending, løysa dei frå islams
mørke makter og gjera dei til Guds barn ved trua på deg, du som er
den evige Guds Son. Amen!


Arainfolket i Pakistan

  Det er 11 284 000 arainarar i Pakistan. Dei snakkar punjabi. Det er ingen kristne i de...