fredag 7. august 2020

Martyrkyrkja: Nyrestaurert kyrkjebygning konfiskert av styresmaktene i Kazakhstan


Foto: Grace Church via Forum 18.

Kjelde: www.persecution.net

I 2001 kjøpte Grace Presbyterian Church ein eigedom av universitetet i hovudstaden Nor Sultan (tidlegare Astana), og har i åra etter det lagt ned store summar i å restaurera bygningsmassen. No då alt er ferdig, blir det praktisk talt nye kyrkjebygget konfiskert av styresmaktene fordi dei treng han til barnehage. Kyrkjelyden blir tilbode ein økonomisk kompensasjon, men denne dekker på ingen måte utgiftene dei har hatt på rehabiliteringsprosjektet. 

Ei anna kyrkje ni byen, Agape Church er kome i same klisteret. Dei fekk godkjent byggjeplanar for litt sidan, og var nett gått i gang med grunnarbeidet, og så kom kontrabeskjed og løyve vart drege attende. 

* Be om at styresmaktene går attende på dei meiningslause vedtaka sitt, og at retten må dømma dei ugyldig dersom sakene må takast så langt. 

*Be om at leiarane i kyrkjelydane må få visdom og ro i forhandlingane med styresmaktene. 

* Be om framgang for evangeliet i Kazakhstan, og at djevelen med alle sine påfunn må bli undertrykt i dette landet.

* Be om at dei kristne må halda ut i forfølging, stå fast ved vedkjenninga av Jesus som Herre, og leva verdig det kallet dei har fått.


onsdag 5. august 2020

Dagens unådde folkeslag: Khatri (muslimsk tradisjon) i PakistanKjelde og foto: www.joshuaproject.net

Dette folket tel 1 138 000 menneske. Dei lever i dei vestlege områda av Punjabprovinsen i landet. 
Khatrifolket er eit høgkastefolk. Dei er framgangsrike forretningsfolk, og barna deira får den beste utdanning som er tilgjengeleg. Khatrikvinnene er kjende for å vera uvanleg vakre. Dei tek trua si yttarst alvorleg om dei er muslimar, hinduar eller tilhøyrer sikhsamfunnet. Punjabi er hovudspråket, men dei snakkar også mange andre lokale språk, så her vil det vera trong for mange bibeloversettingar og for separate kyrkjeplantingar i kvar einaste undergruppe. Ingen kristne i registrerte.

Be om at lyset frå evangeliet snart skal skina for khatrifolket i Pakistan slik at dei kan koma til tru på Jesus og bli frelst.
Be om at Gud skal gjera folket audmjukt slik at dei kan vera mottakelege for hans nåde.
Be om at dei skal vera ærlege og redelege i forretningslivet
Be om at dei skal forstå at dei har fått rikdomane sine til forvaltning, og at dei skal bruka alle dei rike ressursane dei rår over i teneste for andre menneske
Beirut og Libanon

Gode Far i himmelen! Me ber i Jesu namn om at du bergar livet til alle som er livstrugande skada etter eksplosjonen i Beirut i går kveld. Me ber om trøyst for alle som har mista sine næraste i denne forferdelege hendinga. Me ber om fridom og legedom for Libanon, og om at tida for Hizbollah og Iran sin dominans i landet skal vera over. Amen! 

Arainfolket i Pakistan

  Det er 11 284 000 arainarar i Pakistan. Dei snakkar punjabi. Det er ingen kristne i de...