torsdag 30. mai 2019

Tyskland

Germany Map

Areal:357022 km2. Folketal: 80 457 737 (juli 2018). Hovudstad: Berlin. 
Tyskland har gjennom mange år vore Europas økonomiske lokomotiv, og er framleis det. Går det bra med Tyskland, går det bra med Europa. Landet har ein stor, variert og omfattande industriprodukjon. Ein langt større del av befolkninga er involvert i vareproduksjon for eksport enn tilfelle er i Noreg og andre europeiske land. Dette gjev dei ei sterk økonomisk plattform. 

Tyskland er historisk også ei kulturell og åndeleg stormakt. Namn som Luther, Francke, Gutenberg, Goethe, Schiller, Beethoven, Bach, Brahms, Mendelssohn, Schumann og Einstein lyser klårt på den historiske natthimmelen. 

Men Tyskland har også avla Karl Marx og Adolf Hitler, to personar som, saman med Josef Stalin, Mao Zedong og Pol Pot, har påført verdas mennesker større skader enn nokon andre. Til saman har dei sikkert 200 millionar menneskeliv å svara for. Tysklands historie er eit kjerneeksempel på kva som kan skje med ein sterk nasjon som over tid har fjerna seg frå Gud og Bibelen. På 1800-talet var det tyske teologar som med sin bibelkritikk starta med å undergrava Bibelens autoritet. Resultatet vart at kyrkjene tapte si åndelege livskraft, og det vart fritt fram for andre åndsmakter å ta plass på historas arena. 

Slik fall Tyskland for djevelens grep, og vart opphavslandet til kommunismen, nazismen, Holocaust og 2.verdskrigen. 

Etter krigen kom landet seg (med mykje amerikansk hjelp) overraskande fort på beina att, og er i dag saman med Frankrike, garantisten for EU. 

Etter andre verdskrigen vart landet delt i Vest og Aust-Tyskland, men sameina att i 1991.

Den kristne trua får imidlertid stadig mindre å seia for tyskarane. 37% av dei trur ikkje på noko som helst. 28% er katolikkar (mest i sør) og 26% er protestantar. 5% tilhøyrer islam. 

Den store innvandringa til landet har revitalisert mange kyrkjer. Kristne flyktningar og muslimar som konverterer til den kristne trua, utgjer ein stadig større prosent av kyrkjelydane når dei samlast for å feira Jesus.

 • Be om ein ny åndeleg dag over Tyskland, at folket skal høyra Guds tiltale og finna attende til sine åndelege røter i Bibelen og i kraftfulle rørsler som reformasjonen og pietismen. 
 • Be om nytt liv for kyrkjene i Tyskland, og at dei kristne skal leva som sanne disiplar av Jesus.
 • Be om at dei truande skal bli fylte med Den Heilage Ande og utrusta til å vera kraftfulle Kristusvitner i kvardagen. 
 • Be om at landet igjen skal bli eit åndeleg føregangsland i Europa. 
 • Be om at kyrkjene skal få leiarar som elskar Gud og sine medmenneske, trur på Bibelen og forkynner lova og evangeliet utan å kompromissa. 
 • Be om kyrkjene skal bli misjonale, og at dei heilt systematisk skal begynna å reevangelisera landet sitt. 

mandag 20. mai 2019

Dagens unådde: Kurmifolket i India

 Kurmi er den største jordbrukskasten i India. Dei tel 19 millionar menneske. Språk: Hindi, som også er bibelspråk. Kurmi er drivande flinke bønder, dei får ting til å gro, og dette har gjort dei relativt velståande. Dei har ei redsle i seg for at kristne skal koma og røva dei unge frå dei, og er difor veldig skeptiske til den kristne trua.

Kjære Herre Jesus! Me ber om at du skal tala mildt til dette folket, og forsiktig fjerna alle mistydingar som plagar dei og hindrar dei i å venda om til deg og ta imot din nåde. Aus Andne din utover dei slik at dei blir forskrekka over syndene sine og blir desperate etter frelse. Må ditt rikes krefter og lover bli kjent for dei og innta liva deira. Me ber i ditt namn! Amen!


torsdag 16. mai 2019

Dag 11 i Ramadan (16. mai) – Hui – En muslimsk folkegruppe i Kina

kjelde: www.30dagersbonn.no

Hui-folket teller over 10,5 millioner og bor primært nordvest i Kina. Om en hui-familie inviterer en ikke-hui inn som gjest ansees det som en ære og et uttrykk for tillit.


En hui skal helst servere te i en tekopp med lokk, om de har råd til det. I tillegg til teblader kan man tilsette så mange som åtte ingredienser i teen. Det kan være alt fra kandissukker, tørket frukt eller svisker, til tørkede blomster slik som krysantemum eller roser. Teen kalles «åtte skatters te».


Vertskapet sitter sjelden med gjestene sine, men står på siden og serverer. Hui-folket sløser aldri med maten. Til og med smuler fra bordet blir kostet opp inn i hendene og spist eller gitt til dyrene.


Teen kalles «åtte skatters te»


Jeg var en gang invitert til selskap hjemme hos noen hui-venner. Jeg ble ansett som «æresgjest» og satt sentralt ved bordet. Etter mange deilige retter, ble den siste retten satt på bordet, en stor og saftig kylling. Alle så på meg og sa at før de kunne forlate huset måtte jeg, som æresgjest, spise stjerten. Dette var en uvant opplevelse for en utlending.


INSPIRASJON TIL BØNN:


 • Hui-kultur er en ære og skamkultur. De vil gå så langt som å ta opp lån for å kunne gjøre ære på gjestene sine og for å unngå skam. Be om at de må finne frihet fra frykten for skam og fra jaget etter ære.
 • Hui-folket er svært gjestfrie. Be om at kristne arbeidere kan få gode møtepunkter med hui. Må de få etablert gode relasjoner der de kan dele evangeliet i kjærlighet.
 • Be om at åndens frukt må bli tydelig hos huifolket, Gal 5,22.

mandag 13. mai 2019

Dag 8 i Ramadan: De forente arabiske emirater

Kjelde: www.30dagerbonn.no


De forente arabiske emirater var kjent for deres tradisjonsrike perledykking


Før De forente arabiske emirater (FAE) ble kjent for oljepenger, var de kjent for deres tradisjonsrike perledykking. Fra mai til september seilte tradisjonelle dhow seilskip ut i Den arabiske gulfen med menn på jakt etter perler. Dykkere risikerte livet og kunne foreta femti dykk på en lang dag.


Etter å ha delt sesongens fangst med kapteinen og mannskapet, hadde de fleste dykkerne bare en liten slump penger å vise til for deres vanskelige og farlige arbeid. Til tross for deres fattigdom satte de sin stolthet i å virkelig vise gjestfrihet. De tilbød, som den største selvfølge, mat, drikke og overnatting til fremmede i minst tre dager.
Rask utvikling har forandret samfunnslandskapet de siste førti årene, og perledykking har dødd ut. Men kulturen av generøs gjestfrihet har holdt seg, med utsmykkede majlis (et arabisk uttrykk for sitteplasser) klare for gjester som kommer innom. Dadler, nøtter, kaffe, te og et omfattende utvalg av småretter er vanlig å tilby til ære for gjester.


Nå har emirataraberne mulighet til å overøse sine gjester ut fra velstand. De bor i en moderne verden med førsteklasses bygninger og tjenester deres besteforeldre aldri kunne ha drømt om. Men åndelig sett er de lokale emirataraberne fortsatt fattige.


Sannsynligheten for å finne en perle i en østers er bare 1 til 1000. Men sjansen for å finne en som følger Jesus blant emirataraberne er enda lavere, kanskje mindre enn 1 til 50,000. Håpet er at emirataraberne fortsatt kan være villige til å risikere alt for å lete etter selveste Perlen med stor P – en evig skatt som kan forandre deres liv.


INSPIRASJON TIL BØNN:


 • Be om at må bli som kjøpmannen i Matt 13,45-46, villige til å jage etter Guds rike uansett hva det måtte koste.
 • Be om at de få lokale troende må bli frimodige til å dele med venner og familie. Be om at flere utenlandske kristne som bor i landet skal få muligheter til å dele evangeliet med emirataraberne.
 • Be om at FAE skal være et lys og til velsignelse for hele regione 

Egypt

Areal: 1 001450 km2. Folketal: 99 413 317 (juli 2018). Styresett: Militærdiktatur. Folkeslag: 92% egyptarar. 2% berberar. 1,4% sigøynarar. 2,4 % flyktningar frå omkrinliggjande land. Hovudstad: Kairo.

I Egypt finn med veldige monument over verdas eldste kultur. Pyramidar ruvar i ørkenlandskapet, og under sanden er det mange tusen år gamle byar som ventar på å bli oppdaga og gravne fram i dagen. Fyrtårnet i Alexandria var eitt av antikkens sju underverk. Biblioteket i den same byen var kjent for sine mange store boksamlingar som alle gjekk tapt i brann. Ein tragedie for heile verda.

Økonomi: Turisme. Jordbruk (11%). Industri (54%). Handel.

Religion: 86,6% muslimar. 12,3 % kristne (2010), dei fleste tilhøyrer den koptiske kyrkja.

Under den arabiske våren i 2011 måtte president Hosni Mubarak gå av. Det muslimske brorskapet kom til makta gjennom val, men vart seinare styrta av det militæret.

Den koptiske kyrkja i landet har røtene sine attende til den første kristne tid. I over 1000 år var Egypt eit kristent land, og mange av dei største kristne tenkjarane som Origenes og Cyprian budde og verka der.

I dag er kyrkja stadig utsett for åtak. Radikale muslimar sprenger bomber under gudstenester, slaktar ned kristne pilgrimar på veg til sine pilgrimsmål og prøver å spreia så mykje redlse som råd er i dei kristne samfunna.

Men kyrkja er sterk og har framgang midt i trengsler.

I Egypt er avstanden mellom fattig og rik enorm, og det er langt fleire fattige enn rike. Dei kristne finn me mellom dei fattige, og ofte mellom dei fattigaste.

IS og andre bandar har slått seg ned på Sinai og kidnappar folk, spreier frykt og gjer stor skade.

Universitet i Kairo har vore anrnestaden for radikal islam i den muslimske verda.


 • Takk for Egypts rike åndelege arv.
 • Be om at egyptarane enno ein gong skal bøya seg for Krisus og helga han til konge og Gud i liva sine.
 • Be om at kyrkja skal ha gode leiarar, at dei kristne skal halda tett saman i solidariske fellesskap og vera rikt utrusta for sitt kall.
 • Be om at landet skal få nyta godt av å ha kloke og rettsindige leiarar
 • Be mot korrupsjonen og uærlegdomen som pregar samfunnslivet.
 • Be om at radikal islam som har sterkt fotfeste i landet skal falla saman
 • Be mot den vald og brutalitet som råkar så mange
 • Be om at styresmaktene må få kontroll på Sinai
 • Be om effektiv spreiing ab biblar til befolkninga
 • Be om at Bibelen skal bli lest, og folket transformert av Anden
 • Be om at landet skal bli velsigna økonomisk. I dag er statsgjelda himmelhøg. 
 • Be om at freden med Israel skal vara ved, og at landet skal læra seg å velsigna Israel.søndag 12. mai 2019

Palestinsk millitsgruppe skremmer kristen kyrkjelyd i Jifna

Den 25.april rapporterte ei kristen kvinne i Jifna, som ligg litt nord for Ramallah på den såkalla Vestbreidda, til palestinsk politi at ho hadde vore utsett for eit mindre biluhell. Ho meinte at sjåføren i den andre bilen hadde skulda for uhellet, og melde han for dette. Problemet var imidlertid at den andre bilføraren var sonen til ein framståande medlem av Fatah.

Under den neste gudstenesta i kyrkjelyden til denne kvinna dukka det opp ein millits på 30 væpna menn som skaut i lufta og kasta brannbomber i kyrkjerommet. Det vart omfattande skadar. Desse mennene kravde at kvinna skulle trekkja klagemålet mot sjåføren som ho meinte hadde skuld i skadene på bilen hennar.

Palestinske styresmakter sette ned ein såkalla "forsoningskommisjon". Kvinna møtte fram, og for ikkje å setja andre i ein farleg situasjon, trekte ho klagemålet. Dette syner at kristne ikkje har nemneverdig rettstryggleik i dei palestinske sjølvstyreområda.

Kjelde: Middle East Concern og Voice of the martyrs.

Gode Far, styrk dine barn i dei palestinske områda på Vestbreidda og i Gaza slik at dei, trass motstand, vitnar om Jesus for høg og låg. Hjelp dei slik at dei ikkje vert introverte og let seg styra av frykt. Gje dei stor tolekraft og besluttsamheit. Så ber me no for alle som er skræmde etter denne valdsepisoden at du skal dempa skrekken, og me ber om englevakt for desse folka no. Amen!

lørdag 11. mai 2019

Dagens unådde: Arain, Pakistan

Arainfolket reiste frå området rundt Damaskus omlag 700 år e.Kr. og kom til det indiske subkontinent. Der slo dei seg ned i det som i dag er Punjab. Dei er svært arbeidssame og dyktige jordbrukarar. Arain tel heile 11 millionar menneske. Dei snakkar ein vestleg versjon av punjabi, og NT føreligg på dette språket. Arain er muslimar.

God Gud og Far! Sjå i nåde til Arian. Send Ordet ditt til dei, og Anden din over dei, slik at dei kan koma til tru på Jesus og erfara å bli Guds kjære barn av nåde, utan lovgjerningar. Lat namnert ditt helgast, riket ditt koma og viljen din råda i liva deira slik som i himmelen, og velsign dei på alle livsområder. Amen!

m16228.png
m16228.png

Ecuador

Areal: 283 561 km2. Folketal: 16 500 000. Hovudstad: Quito. Landet ligg i Sør-Amerika, ved Stillehavet, rett under ekvator, og grensar til Colombia og Peru.  Galapagosøyane er ein del av Ecuador. Ein kuriositet: Det høgaste fjellet er Chimborazo på 6267 m. Pga av jordkloden er flatklemt på polane, er toppen av Chimborazo det punkt på kloden som er lengst borte frå jordas sentrum, og slik sett jordas høgaste punkt.

Befolkningssamansetning: 72% mestisoar, 7,4% montubiar, 7% amerindianarar, 6% kvite, 4% afroecuadorianarar, 2% mulattar, 1% svarte.

Språk: 94% spansk, 4% quechua, 2% andre innfødde språk.

Statsform: Republikk med president på toppen.
Styreform: Demokratisk fleirpartisystem. Landet har vore prega av svært ustabile regjeringar som kjem og går.

Sosiale tilhøve: Stor avstand mellom fattig og rik.

Økonomi: Basert på produksjon og eksport olje.

Religion: 74% romersk katolsk, 10% evangeliske, 8% ateistar.
I 1967 var 120 av 3 millionar quechuar kristne. I dag tilhøyrer bortimot halvparten av dei ei evangelisk kyrkje. Det er eit moderne misjonsmirakel.

I 1956 vart 5 unge misjonærar drepne av aucaindianarar som var heilt ukjende med det kristne evangeliet. I dag er kyrkja å finna som ei levande kraft i alle desse stammene, og dei les Bibelen på sitt eige språk.

Den kristne radiostasjonen HCJB starta i 1931, og er i dag ei velsigning for heile verda.

Elles er synkretisme eit formidabelt problem i den katolske kyrkja, og ikkje så lite i dei evangeliske kyrkjene heller.


 • Be om politisk stabilitet og gode, rettsindige og ukorrupte leiarar. Der, som nær sagt over alt, smuldrar korrupsjonen opp livsgrunnlaget for dei fattige, favoriserer eliten og fører til mange andre former for kriminalitet. 
 • Be om vekkjing og fornying i dei evangeliske kyrkjene. Mange av dei er i ferd med å kolna, og megakyrkjene som veks fram manglar strategisk misjonstenkning, har lite sans og syn for å nå dei unådde, og er trass storleiken, ekstremt ineffektive med tanke på å vinna nytt terreng for Guds rike.
 • Be om apostlar, profetar, evangelistar, hyrdar og lærarar som kan utrusta dei heilage til all god gjerning. 
 • Be om einskap mellom dei evangelisk kristne. Dei er ekstremt oppsplitta, og taper mykje legitimitet av den grunn. 
 • Be spesielt om einskap mellom dei spansktalande kristne og dei som snakkar quechua.
 • Be om at dei kristne skal halda seg til Bibelen og avvisa all påverknad frå falsk lære og demoniske makter som stadig gjer seg gjeldande. 
 • Be om ein veksande misjonsvisjon i kyrkjene, og at dei truande skal vera drivne av Kristi kjærleik i denne store saka.
 • Be om vekking i slumområda i Quito og storbyen Guajaquil.
 • Be om vekking i over og middelklassen som er lite berørt av evangeliet
 • Be om fridom og nytt liv for alle afroecuadorianarane som er fanga av spiritismens øydeleggjande åndsmakter.
 • Be om Guds rikes framgang på Galapagos der det bur 28000 mennesker. Mellom dei ikkje så få darwinistiske øko-turistar som er fiendtleg innstilt til bibelsk kristen tru. 
 • Be om at Guds ord skal nå fram til Lojaprovinsen i sør, at Anden skal bli aust ut over menneska der, at dei skal bli frelst frå sine synder og innlemma i Guds familie. fredag 10. mai 2019

5.dag i ramadan: Rohingyaflyktningane i Malaysia

Kjelde: www.30dagersbønn.no


Sabekunahar inviterer oss inn. Hun ruller ut en fargerik matte som vi kan sitte på. Hennes velkomst er varm, vennlig og oppriktig til tross for at vi forstyrrer hennes travle morgen der hun driver med husarbeid, småbarns-stell og matlaging. Hun er flyktning i Malaysia, og må bruke et fremmed språk, malayisk, når hun tar oss i mot. Men hennes velkomst er varm, som alltid, uansett om gjestene kommer uventet.


Rohingyaenes kultur verdsetter mennesker og fellesskap så høyt at, tross dårlig råd, bruker de sårt opptjente penger for å hedre gjester. Sabekunahar går rett til kjøkkenet for å se hva hun kan lage; noen blir sendt for å kjøpe drikke til de besøkende. Sabekunahar er en fantastisk kokk, og vi nyter et festmåltid med karrigryte, ris og fersk frukt som blir satt foran oss. Tallerkenene våre fylles med mer mat, fulgt av ordene «spis, spis.» Sabekunahar fryder seg over at vi setter pris på maten hennes.(foto: Ismael Kamaldin/AFP)


Denne glade scenen skjuler noen mørke sannheter som Sabekunahar bærer i stillhet. Den farefulle reisen hennes til Malaysia, i menneskehandleres hender, snakkes sjelden om. Det er vanskelig å beskrive de følelsesmessige og fysiske sårene som fortsatt er der fra en slik reise. Vi snakker heller ikke om isolasjonen. Sabekunahars foreldre lever i en flyktningeleir i Bangladesh, og treffer kun barnebarna via mobiltelefon. Det er det nærmeste Sabekunahar kommer å treffe sine foreldre og søsken.


Det anslås at 150.000 rohingyaer bor i Malaysia hvor de selv ikke mottar denne varme velkomsten de så generøst gir sine gjester. De har ingen rettigheter og mottar ingen velferd. Det er ulovlig for dem å arbeide, og de risikerer å bli arrestert hver gang de forlater hjemmet.


INSPIRASJON TIL BØNN: • Be Jes 61,1-3 over de mange rohingyaene som møter forfølgelse mens de lever som flyktninger.
 • Be høstens Herre sende arbeidere til rohingyaene.
 • Be om at lidelsen og urettferdigheten det rohingyanske folket opplever skal vendes til noe godt, slik som i 1 Mos 50,20

onsdag 8. mai 2019

Danmark

Denmark Map
Areal: 42434 km2. Folketal: 5,8 millionar. Hovudstad: København. Styresett: Kongedøme/ parlamentarisk demokrati. Folkegrupper: 85. Språk: 13. Religion: Kristendom 74,8%. Islam 5,3%. Andre: 20%. Ganske mange nyreligiøse, også mellom folkekyrkjemedlemmene.

Færøyane og Grønland ligg under Danmark, men har stor grad av indre sjølvstyre.

Danmark er eit topp moderne og høgteknologisk samfunn med gode utdanningsinstitusjonar, topp helsevesen og ein god infrastruktur. Landet er leiande innan farmakologisk industri, fornybar energi og shipping.

Danmark vart, som Noreg,  kristna for tusen år sidan på vikingvis. Apostelen Ansgar lanserte den nye trua for danskane på 800-talet, medan kong Harald Blåtann innførte ho med tvang i siste halvdel av 900-talet.

Etniske danskar lever stort sett sekulært. Det er stor spenning mellom desse og den betydningsfulle muslimske befolkninga som i stor grad bur i eigne samfunn som tek imot 40% av alle offentlege bidrag i form av sosialhjelp og trygd.

Denne realiteten har resultert i at Danmark i dag nærast har innført ein av Europas strengaste asylpolitikk.

Sjølv om folk flest lever utan Gud, har interessen for åndelege spørsmål auka dei siste åra, og for nokre danskar sin del har det betydd ein retur til klassisk kristen tru.


 • Takk Gud for aukande interesse for tru i Danmark, og be om at Den Heilage Ande må blåsa som ein frisk vind både gjennom den danske folkekyrkja og gjennom frikyrkjene i landet.
 • Be om at dei truande skal leva som sanne disiplar av Jesus Kristus.
 • Be om at prestane må venda om til Gud og til Bibelen og modig forkynna Guds lov og Guds evangelium klårt og reint.
 • Be om at dei må leva i samsvar med Guds lover, og vera gode førebilete for folk. 
 • Be om at danskane skal venda seg bort frå ateisme, agnostisisme og nyreligiøsitet, og begynna å æra, prisa, tena og lyda den einaste sanne Gud.
 • Be om at den store muslimske befolkninga skal læra å kjenna Jesus som Gud og frelsar.
 • Be om at spenninga mellom etniske danskar og innvandrarmiljøa skal byggjast ned og erstattast med sympati, forståing og godleik.
 • Be om at innvandrarar og flyktningar skal få skikkeleg utdanning og bli godt integrert i samfunnet.
 • Be om at dei politiske leiarane i landet skal forstå at dei står under Guds lover, og at dei i Gud har den beste kompanjong og medspelar
 • Be om at dei skal ta rettferdige og kloke beslutningar, og at dei skal ha ein personleg høg moralsk standard på liva sine, lyda Gud og tena sine medmenneske. 
 • Be om landet skal vedta lover som beskyttar dei ufødde barna. 


tirsdag 7. mai 2019

30 dagers bønn for muslimer

Dag 2 (7. mai) – Egypt

kjelde: www.30dagersbonn.noGjestfrihetens tradisjoner i forandringEgyptiske kristne server gratis iftar måltid til deres muslimske naboer i Cairo under ramadan (foto:CT)


Gavmildhet er nøkkelen i egyptisk gjestfrihet. Det sies at man skal lage dobbelt så mye som gjestene kommer til å spise slik at det er mye igjen og ingen kan trekke i tvil din gavmildhet.


Verten oppmuntrer gjestene til å spise mer og føler seg beæret når de lyder ham. Denne forventning til overdådig gavmildhet kan gjøre gjestfrihet til en byrde. Fordi det er forbundet med skam å invitere noen hjem uten å by på overdådig bevertning, lar mange heller være å invitere noen.


Under Ramadan er kravene enda større fordi familiens forventninger er så høge og fordi man tenker at Gud kommer til å belønne gavmildhet mer under Ramadan.


Den belastede økonomien, som påvirker alle samfunnsklasser, fører til at familier i stigende grad er opptatt av utdanning, arbeidsmarked og inntekt. Dette kan påvirke samhold og gjestfrihet. Den yngre generasjonen, som utgjør 61 % av befolkningen, betrakter gjestfrihetens «lover» som en byrde. De beveger seg bort fra urealistiske forventninger. Inspirert av andre kulturer har de kommet fram til at det er akseptabelt å invitere noen til kaffe uten å stelle i stand et overdådig måltid.


INSPIRASJON TIL BØNN:


 • 1 Joh 3,1 sier at Gud har øst ut sin kjærlighet over oss. Be om at egyptere må kunne oppleve denne overdådige kjærligheten.
 • Relasjonene mellom kristne og muslimer i Egypt kan være anspent. Be om at gjestfriheten som begge praktiserer kan bryte ned barrierer og føre til ekte vennskap og anledninger til å vitne.
 • Be om at den yngre generasjonen kan påvirke nasjonen innenfor andre viktige områder, som for eksempel religiøs frihet.

mandag 6. mai 2019

Kypros

Image result for kypros
Kypros vart delt i to i 1974 då Tyrkia okkuperte og annekterte den nordlege delen av øya. Den sørlege delen er gresk. Det tyrkarane gjorde i 1974 er aldri blitt godkjent av verdssamfunnet. Frå 2004 har grensa mellom dei to områda vore porøs.

Areal: 9251 km2. Folketal:vel 1,2 millionar. Hovudstad: Nikosia, den siste todelte hovudstaden i verda.  Økonomi og næring: Turisme, industri (15%) og jordbruk (4%).

Der er 75% ortodokse kristne. Ungdom i Oppdrag driv misjon på Kypros, og resultatet er sterkt veksande evangeliske kyrkjelydar mellom ikkje-grekarar, dvs mellom engelsktalande, russarar, iranarar, folk frå Sri Lanka og mellom filippinarar.

Dette er landet apostelen Barnabas kom frå. og der han og Paulus gjorde sin første misjonsinnsats.

Den gresk ortodokse har gjennomført eit stort program med å dela ut Det nye testamentet til alle innbyggjarane i sør. 

Den tyrkiske delen er muslimsk, men befolkninga er sekularisert.


 • Be om at muslimane i nord må bli nådd med evangeliet om Jesus, gjerne av tyrkisk evangeliske kristne frå fastlandet. 
 • Be om at Det nye testamentet skal bli lest av dei som har fått det, og at Guds ord skal skapa tru i hjarto til dei som les.
 • Be om vekkjing og fornying i den gresk ortodokse kyrkja.
 • Be om kontinuerleg vekkjing og vekst i dei evangeliske kyrkjene.
 • Be om at dei ortodokse skal godkjenna dei evangeliske som kristne søsken og vise versa. 

søndag 5. mai 2019

Kuba

Cuba Map
Areal: 110 860 km2. Folketal: vel 11 millionar. Hovudstad: Havanna. Styresett: kommunistisk diktatur. 56,5% kristne. Økonomi: Jordbruk 4% (sukker, tobakk, appelsiner, ris, kaffi, bønner, husdyr). Industri 22% (næringsmiddel, petroleumsprodukt). Tenesteytande næring 74%

Kuba står framfor ei mørk framtid. Økonomien er elendig. Den svakaste i Karibia. Djup fattigdom har ført til ein enorm svart økonomi, høg kriminalitet, narkotikamisbruk og prostitusjon. Over ein million menneske lever som flytningar i USA. Landet har 500 000 politiske og religiøse fangar. Menneskerettane har inga betydning for dei som sit ved makta. Kommunismen har spelt fallit, men leiarane kontrollerer hæren og stivheld på makt og privilegier.

Den katolske kyrkja er dominant, men full av synkretisme. Det er ikkje lett å sjå kor kristentrua stoppar og afro-kubansk spiritisme tek over.

Lyspunkt: Evangliske kyrkjer melder om spektakulær vekst. Særleg dei pinsekarismatiske.

 • Be om at diasporakubanarane skal finna Kristus, og at dei skal kunna ha positiv innflytelse på heimlandet.  
 • Be om fornuftige reformer, fridom på alle nivå, oppgjer med vondskap og urett, tilgjeving, forsoning og nasjonal lækjedom. 
 • Be om at den katolske kyrkja skal bli reinsa for heidenske åndsmakter. 
 • Takk for framgang for evangeliske kyrkjer, og be om at lyset og krafta frå desse skal transformera nasjonen.
 • Be om gode leiarar for desse kyrkjene.

Burkina Faso 28. april: Pastor Pierre Ouèodraogodo og fem kyrkjemedlemmer drepne under gudsteneste

Martyred pastor Pierre Ouédraogo
Pierre Ouèodragodo har vore pastor i ei pinsekyrkja (Assamblies of God) i byen Sirgadji i 40 år.  Sist søndag vart han skoten medan han forkynte Guds ord. Eit dusin tungt væpna islamistar (truleg frå Al Qaida) storma inn på gudstenesta og skaut han og fem andre truande. Mellom dei var sonen og svigersonen til pastor Ouèodragodo. Terroristane forsvann etterpå på motorsyklanr sine. Ingen er så langt arresterte. Dette melder Christianity Today og World Watch Monitor.

Burkina Faso er eit land i sahelbeltet nord for Elfenbeinskysten og aust for Mali. 60% er muslimar medan 25% er kristne. Dei har levd fredeleg saman i årevis, men i den siste tida har det kome inn terorgrupper frå Mali for å destabilisera landet. Lenge var åtaka deira retta mot meir tilfeldige mål. Men no er styresmaktene redde for at dei skal gå meir direkte på kristne.

FEME president Henri Yé speaks at a press conference in the capital, Ouagadougou.
Henri Ye er president i FEME (Federation of Evangelical Churches and Missions in Burkina Faso). På ein pressekonferanse tysdag 30. april formante han alle truande til å møta dei som hatar med Kristi kjærleik. "Det er kyrkja sin rolle i denne vonde verda," sa han, "og det den me er kalla til å leva ut i full skala. Hemn er ikkje vår veg. Me skal vera vaktpostar, og Gud skal sørgja for at hans namn vert herleggjort, også i vanskelege tider."

Kjære Herre Jesus! Du ser all den sorg og naud som ligg i det som her har skjedd. Du høyrer ditt folks rop. Ta dei i din famn, og ta heile saka deira i dine hender. Reis deg og sprei fiendane dine. Gjer dei som planlegg slike vonde handlingar makteslause. Hald kyrkja di oppe, og gjer dei truande alt meir dedikerte med tanke på å fullføra misjonsbefalinga i Burkina Faso. Amen!

fredag 3. mai 2019

ElfenbeinskystenInnbyggjartal: 26 260 000  fordelt på 108 folkegrupper som snakkar 93 språk. Fransk koloni til 1960, og fransk er administrasjonsspråk. 60% av befolkninga er under 25 år. Utdanningsnivået er lågt. Analfabetismen er på rundt 60%. Fertilitetsraten er 3,5.

Næring og økonomi: Kakao og kaffiproduksjon er dei viktigaste inntektskjeldene.

I år 1900 var 5% muslimar, men no er denne delen auka til over 42%, og prosenten aukar raskt pga innvandring frå nord. Dette er ei stor misjonal utfordring. Prosentdelen kristne er 33,6. 10,6% er evangelikale. Desse kyrkjene hadde ein oppmuntrande vekst på 1990-talet. Blant dei kristne er det den romersk katolske kyrkja og metodistane som er størst. Berre i hovudstaden er det 3000 kyrkjer. Alle denominasjonar har kvar sitt teologiske seminar.

Både kristne og muslimar er sterkt infiltrert av animisme. Fetisjisme, fedredyrking og anna okkult praksis er i stor grad praktisert blandt folk i kyrkjene, og falsk lære er eit stort problem. Framgangsteologi og fokus på mirakler har ein tendens til å fortrenga forkynninga av dei grunnleggjande kristne sanningane. Jesus som person kjem i skuggen av det folk forventa at han skal gjera for dei.   Dei evangelikale tek no tak i denne utfordringa.

Dei nasjonale kristne har omtrent ingen inngang mellom muslimar pga fientlege haldningar. Muslimane må vinnast av kristne som kjem utanfrå for å leva ut og demonstrera Kristi kjærleik  mellom dei. Dei religiøse frontane følgjer ofte også etniske grenser, og dei etniske konfliktane har vore djupe og blodige. Det er stor grad av religionsfridom i landet, og dette gjev kyrkjer og kristne organisasjonar stor fridom til å verka, og resultata har vore store og gode spesielt på skular og universitet.

HIV/AIDS er eit stort problem. Over 1 million menneske er smitta, dei aller fleste kvinner.


Gode Far! Må ditt rike gå fram i Elfenbeinskysten, og må di kyrkje bli planta og veksa seg sterk og sunn i alle etniske grupper,  byar,  regionar og lokalsamfunn, og må din herlegdom dekka Elfenbeinskysten som vatnet dekker havbotnen.
Aus Anden din ut over alle menneske i dette landet slik at dei kan tru på Jesus, elska han og tena ham med kraft og glede. 
Skap forsoning og fred mellom sør og nord, mellom muslimar og kristne, og må kristne vakna opp og sjå sitt ansvar med tanke på å vinna dei muslimske landsmennene sine for Kristus. Fjern frykten som dei kjenner på, ansvarleggjer dei og hjelp dei å nærma seg sine muslimske naboar. 
Kall dei kristne til å venda om frå okkulte praksisar og fri dei ut av djevelens makt på alle livsområder. 
Gje kyrkjene leiarar med stort format og god karakter, åndsfylte kvinner og menn som kjenner deg, di kraft og ditt ord, og som trufast følgjer deg i alle ting.
Gje 
Elfenbeinskysten gode og rettsindige leiarar som elskar deg, og som i si gjerning hentar inspirasjon, kraft og rettleiing frå Bibelens ord.
Gje landet eit sunt og godt næringsliv og ein blomstrande økonomi, og må dine goder bli fordelt på rettferdig vis, og me ber om at alle barn må få gåpå skule og læra seg å lesa og skriva, og at styresmaktene skal investera i utdanning på alle nivå. 

Må evangeliet nå fram til alle unådde folkegrupper i landet, og Bibelen bli omsett til alle levande språk der omsetting er naudsynt. 
Sjå i nåde til alle som er AIDS-sjuke, gje tru, håp og lækjedom.
Må du gode Heilage Ande setja opp ein bibelsk standard for omgang mellom kvinner og menn, slik at  spreiing av alle veneriske sjukdomar blir stoppa i Jesu namn.
Må alle foreldrelause i landet bli tekne hand om av gode vaksne, og ikkje bli utsette for slaveri og misbruk.
Vern 
Elfenbeinskysten mot krig, naturkatastrofer, hungersnaud og dyrtid. Gje alle menneske i landet del i di lukke, gjer dei til gode og ansvarlige medmenneske, og vern dei mot djevelens vondskap og alle hans lumske planar.
Riket er ditt, og makta og æra i all æva. Amen!

Republikken Kongo (tidl. Fransk Kongo)

Image result for republikken kongo
Republikken Kongo har 4,6 millionar innbyggjarar. Folkegrupper: 71. Språk: 66 (rundt 30 bibelspråk). Religion: Kristendom (90%). Hovudstad: Brazzaville

Kongo har ei vanskeleg fortid, men ei potensielt lys framtid. Var fransk koloni frå 1884 og fram til 1960. Etter mange år med kommunisme støtta av Sovjetunionen og Cuba, vart det, etter år med borgarkrig som kosta 300 000 menneske livet, halde frie val i 1992.

I dag er landet i stor grad presidentstyrt.

Kongo er rikt på naturressursar. Regnskogen som dekker det meste av arealet er under press frå jordbruket og frå dei som vil utnytta edelt treverk kommersielt. I regnskogane finn me heilt unike dyre og planteartar.

OW beskriv kristendomen i landet er som ei tynn hinne over tradisjonell afrikansk religion. Kongolesarar flest kjenner ikkje Gud, og 50% av dei er reelt sett animistar.


 • Be om eit godt og rettferdig politisk leiarskap i republikken.
 • Be om at korrupte tenestemenn må lukast ut og erstattast med skikkelege folk som fryktar Herren og hatar urett vinning. 
 • Be om klok, god og forsvarleg forvaltning av naturressursane i landet
 • Be om at alle innbyggjarane må få del i dei økonomiske godene, og at offentlege inntekter må nyttast til å utvikla eit godt utdanningssystem og eit forsvarelg helsestell. 
 • Be om at kyrkja i Kongo må få leiarar med høg kvalitet, menn og kvinner som kjenner deg og ditt ord, og som elskar folk.
 • Be om ein intervensjon av DEN HEILAGE ANDE i kyrkjene slik at medlemmene vender om frå synd, trolldom og avgudsdyrking og blir sanne disiplar av Jesus Kristus.
 • Be om kyrkjelydane skal bli fylte av Anden, og dei truande skal bli frimodige og kraftfulle vitner om Kristus.
 • Be om einskap mellom dei kristne
 • Be om ein felles visjon i kyrkjene for å disippelgjera heile nasjonen
 • Be om at heile landet må bli gjesta av Gudtorsdag 2. mai 2019

Fem kristne arresterte i Nepal


(Frå venstre) Pastor Dilli Ram Paudel,
Kunsang Tamang, Gaurav Shrivastava og
Leanna Cinquanta deler eit måltid i Nepal.
Foto: Morning Star News

I 2018 vedtok nepalske styresmaktene ei streng antikonverteringslov. I Nepal i hinduismen statsreligion, og det er forbode for hinduar å byta religion, likeeins å påverka nepalesarar til eit slikt religionsbyte. Kristen misjon fell dermed utanfor lovverket.

Bakgrunnen for dette er ei massiv kristen vekkjingsbølgje som går over landet. Her er hausten stor. 

Alle dei fire du ser på bilete over vart arresterte for proselyttering. Leanna vart sendt ut av landet til USA. Dei fire andre vil bli rettsforfølgde. 

Herre Jesus! Takk at du er med, og nær hos, alle som med urette vert fengsla og forfølgde for ditt namn skuld.  Styrk Dilli Ram Paudel, Gaurav Shrivstava og Kunsang Tamang i trua og håpet. Hjelp dei å stå fast i deg, og gje dei uimotståeleg visdom under forhøyr og rettsforhandlingar. Amen!

Arainfolket i Pakistan

  Det er 11 284 000 arainarar i Pakistan. Dei snakkar punjabi. Det er ingen kristne i de...