onsdag 15. februar 2017

Angola

Angola ligg sør for ekvator, på Afrikas vestkyst.
Folketal: 18 mill
Areal: 1,246700 kv.km.
Religion: over 17 millionar kristne. 4 millonar av dei er evangeliske.
Kristendomen veks med 3% årleg (folketalsvekst), dei evangeliske kyrkjene med 4%.
Hovudstad: Luanda

Gamal portugisisk kolonoi som vart sjølvstendig i 1975. 27 år med påfølgande borgarkrig har gjort nesten uboteleg skade på infrastrukturen, og landet er fullt av udetonerte landminer.

Sosialistane som kom til makta i 1975 hadde utsletting av kristendomen på programmet.
Etter den tid har talet på kristne firedobla seg.

Dei fleste kristne i landet tilhøyrer den romersk katolske kyrkja, og dei fleste er nominelle.
Synkretismen er stor både når det gjeld lære og praksis.

Angola har utvikla seg til å bli ein stor oljenasjon, og det har ført til ny økonomisk utvikling.
Landet er rikt på mineraler og andre naturressursar
Fattigdomen er likevel ekstrem mellom vanlege folk.

Språk: Portugisisk. Totalt: 41. 33 bibelspråk (2010)

Gode Gud! Me ber om at du skal skapa full forsoning mellom dei som i så mange år forsøkte å ta livet av kvarandre.
Me ber om at kyrkja di skal vera varm, vital og kraftfull.
Me ber om kristen einskap.
Me ber om at kyrkja di skal bli reinsa frå synkretisme, trolldom og skammelege synder
Me ber om gode nasjonale og lokale leiarar i kyrkja di
Me ber om at folk skal bli kvitt demoniske makter som villeier og plagar dei.
Me ber om at dei unådde folkeslaga i landet skal bli nådde med evangeliet
Me ber om at dei nye rikdomane skal koma landet til gode, og bli fordelte rettferdig.
Me ber om rettsindige og gudfryktige leiarar.
Me om at alle korrupte leiarar skal bli fjerna frå stillingane sine.
Me ber om eit godt utdanningssystem for dei unge.
Me ber om eit godt helsevesen for dei sjuke og skadde
Me ber om at alle landminer skal bli funne og uskadeleggjort
Amen!

Kjelder: Operation World og Prayercast


Arainfolket i Pakistan

  Det er 11 284 000 arainarar i Pakistan. Dei snakkar punjabi. Det er ingen kristne i de...