onsdag 24. mars 2010

Pakistansk kristent ektepar stygt angrepe av ekstreme muslimar i Rawalpindi

Sist fredag sette ekstreme muslimar fyr på Arshed Masih (38) i Rawalpindi i Pakistan, fordi han ikkje ville konvertera frå kristen tru til islam. Han ligg livstrugande skada på Holy family hospital. Kona hans vart valdteken av dei same mennene. Be om lækjedom og vern for Arshed og kona hans.

lørdag 13. mars 2010

Marokkanske styresmakter slår til mot kristne hjelpearbeidarar

Compass Direct melder at marokkanske styresmakter denne veka deporterte meir enn 40 kristne hjelpearbeidarar ut av lanet , mellom dei fosterforeldre for 33 foreldrelause born. Dette skjedde etter ein landsomfattande aksjon der det klårt uttalte målet var å fjerna alle utanlandske kristne i landet, og særleg dei frå USA. Den siste månaden har totalt 70 utanlandske hjelpearbeidarar, forutan dei amerikanske også folk frå Storbritannia, New Zealand og Nederland. Den 6. mars kom politiet til landsbyen Village of Hope for å forhøyra borna og leita etter biblar og evangeliseringsmateriale. Det vert meldt om hjarteskjerande scenar då politiet tok borna med til ukjent mål.

Bøn: ”Gode Far, du som er ein far for foreldrelause og ein forsvarar for enkjer. Ver nær hos dei barna som no er råka av grov urett frå marokkanske styresmakter si side, og som for andre gong i sine korte liv er blitt frårøva omsorgspersonane sine. Må du, store Gud, verna dei mot alt det vonde som menneske kan påføra dei, og vera det for dei det som no ingen menneske kan. Hjelp dei slik at dei kan koma til vaksne som kan gje dei kjærleik og tryggleik, og må du i din godleik lækja hjarto deira og ved Den Heilage Ande minna dei om alt dei har lært om din godleik og om Jesus. Amen.”

fredag 12. mars 2010

Bishnoifolket i India

Bishnoifolket er naturtilbedarar. Dei tel 611000 menneske, og er lokalisert i Punjabområdet, mot grensa til Pakistan. Bishnoi ber namnet sitt etter guden Vishnu, og desse menneska har eit djupt feste i hinduismen.

Bøn: "Herre Jesus, du som kom for å setja fangar fri frå synda, døden og djevelen, kom med din Ande og bryt djevelens makt over Bishnoifolket. Vis dei at det finst ein skapar bak skaparverket, slik at dei kan tilbe Han i staden for det han har skapt. Send dine pionerar til dei som kan forkynna ordet til dei som kan forløysa dei og gje dei ei evig von, og som kan gje dei ressursar til å kjempa for alt dei har kjært. Amen"

Salme 108,4: "Eg vil prisa deg mellom folka, Herre. Eg vil lovsyngja deg mellom folkeslaga."

torsdag 4. mars 2010

Woloffolket i Senegal

Folketal 4,5 millionar. Religion: Islam. Under 2% kristne. Har NT på eige språk. Woloffolket har tradisjonelt vore vanskelege å nå med evangeliet. Dei er spreidde over store deler av Vest Afrika, dei fleste er jordbrukarar som bur i landsbyar, men stadig fleire reiser inn til storbyane i området for å skaffa seg jobbar der. Så mange som 15000 wolofar bur faktisk i New York.

Bøn: "Herre Jesus, du som gav livet ditt til forløysing for woloffolket, lat Ordet om krossen nå inn til hjarto deira og gje dei omvending til livet og samfunn med Gud. Gje dei få kristne i dette folket veksa i nåde og kjennskap til deg og representera deg på ein verdig måte. Uttrykk deg gjennom liva deira slik at dei gjer eit uutsletteleg inntrykk på frendane sine. Amen!"

Dagens unådde: Hui i Kina

Foto og tekst: joshuaproject.net   Hui er ei frontiergruppe. Dei tel vel 13 millionar menneske. 95,5% er muslimar. 0,01% er kristne (evangel...