torsdag 4. februar 2010

Minangkabau


Minangkabaufolket tel meir enn 6 millionar menneske. og bur på sørvestsida av Sumatra. Dei snakkar sitt eige språk, og dei er muslimar. Nokre ytterst få kristne.

Bøn: Herre, gje dei kristne i dette bli grunnfesta i trua og få frimot til å dela ho med andre. Gje minangkabauane ei gjestingstid der du når inn til hjarto deira med dei gode nyheitene om Jesus, og lat det etablerast ei kyrkje i dette folket der du er nær og gjer dine gjerningar. Amen.

Dagens unådde: Hui i Kina

Foto og tekst: joshuaproject.net   Hui er ei frontiergruppe. Dei tel vel 13 millionar menneske. 95,5% er muslimar. 0,01% er kristne (evangel...