torsdag 4. februar 2010

Minangkabau


Minangkabaufolket tel meir enn 6 millionar menneske. og bur på sørvestsida av Sumatra. Dei snakkar sitt eige språk, og dei er muslimar. Nokre ytterst få kristne.

Bøn: Herre, gje dei kristne i dette bli grunnfesta i trua og få frimot til å dela ho med andre. Gje minangkabauane ei gjestingstid der du når inn til hjarto deira med dei gode nyheitene om Jesus, og lat det etablerast ei kyrkje i dette folket der du er nær og gjer dine gjerningar. Amen.

Jamaica

  Jamaica har nær 4 millionar innbyggjarar. Landet har ein rik kristen arv, og ein lang historie med å senda misjonærar til andre land. Ikkj...