lørdag 4. juni 2011

Hellas

Hellas er eit land på 132 000 kv km og med eit folketal på vel 11 millionar. Dette landet har ein overmåte rik kulturarv frå antikkens tid, ein arv som har spreidd seg over heile den vestlege verda. Hellas er landet der dei olympiske leikane vart skapte, og grekarane har gjeve verda store kunstnarar innafor litteratur, arkitektur og biletkunst, og dei første skikkelege vitskapsfolka med Arkimedes og Pytagoras i spissen.

Det er ikkje mykje att av gamal gresk stordom i dag. Landet er på randen av konkurs etter i lang tid å ha bevilga seg alle slags sosiale goder på lånte pengar.

Hellas er eit ortodoks land med mykje ritualisme og lite åndeleg liv.

Lytt til og ta del i denne bøna for Hellas:

Himmelske Far! Me ber om at du skal føra Hellas ut av både det åndelege og økonomiske underskotet landet har. Folket har mange og prangande religiøse ritualer, men dei kjenner ikkje deg. Men det reduserer ikkje din kjærleik til dei, og me ber om at du gjer deg kjent for dei og lærer dei å forstå at Jesus Kristus er Herre, og at dei må tru på Han og leva for Han om dei skal vera frelste og ha von om evig liv. Amen!

Ingen kommentarer:

Arainfolket i Pakistan

  Det er 11 284 000 arainarar i Pakistan. Dei snakkar punjabi. Det er ingen kristne i de...