mandag 13. mai 2019

Egypt

Areal: 1 001450 km2. Folketal: 99 413 317 (juli 2018). Styresett: Militærdiktatur. Folkeslag: 92% egyptarar. 2% berberar. 1,4% sigøynarar. 2,4 % flyktningar frå omkrinliggjande land. Hovudstad: Kairo.

I Egypt finn med veldige monument over verdas eldste kultur. Pyramidar ruvar i ørkenlandskapet, og under sanden er det mange tusen år gamle byar som ventar på å bli oppdaga og gravne fram i dagen. Fyrtårnet i Alexandria var eitt av antikkens sju underverk. Biblioteket i den same byen var kjent for sine mange store boksamlingar som alle gjekk tapt i brann. Ein tragedie for heile verda.

Økonomi: Turisme. Jordbruk (11%). Industri (54%). Handel.

Religion: 86,6% muslimar. 12,3 % kristne (2010), dei fleste tilhøyrer den koptiske kyrkja.

Under den arabiske våren i 2011 måtte president Hosni Mubarak gå av. Det muslimske brorskapet kom til makta gjennom val, men vart seinare styrta av det militæret.

Den koptiske kyrkja i landet har røtene sine attende til den første kristne tid. I over 1000 år var Egypt eit kristent land, og mange av dei største kristne tenkjarane som Origenes og Cyprian budde og verka der.

I dag er kyrkja stadig utsett for åtak. Radikale muslimar sprenger bomber under gudstenester, slaktar ned kristne pilgrimar på veg til sine pilgrimsmål og prøver å spreia så mykje redlse som råd er i dei kristne samfunna.

Men kyrkja er sterk og har framgang midt i trengsler.

I Egypt er avstanden mellom fattig og rik enorm, og det er langt fleire fattige enn rike. Dei kristne finn me mellom dei fattige, og ofte mellom dei fattigaste.

IS og andre bandar har slått seg ned på Sinai og kidnappar folk, spreier frykt og gjer stor skade.

Universitet i Kairo har vore anrnestaden for radikal islam i den muslimske verda.


 • Takk for Egypts rike åndelege arv.
 • Be om at egyptarane enno ein gong skal bøya seg for Krisus og helga han til konge og Gud i liva sine.
 • Be om at kyrkja skal ha gode leiarar, at dei kristne skal halda tett saman i solidariske fellesskap og vera rikt utrusta for sitt kall.
 • Be om at landet skal få nyta godt av å ha kloke og rettsindige leiarar
 • Be mot korrupsjonen og uærlegdomen som pregar samfunnslivet.
 • Be om at radikal islam som har sterkt fotfeste i landet skal falla saman
 • Be mot den vald og brutalitet som råkar så mange
 • Be om at styresmaktene må få kontroll på Sinai
 • Be om effektiv spreiing ab biblar til befolkninga
 • Be om at Bibelen skal bli lest, og folket transformert av Anden
 • Be om at landet skal bli velsigna økonomisk. I dag er statsgjelda himmelhøg. 
 • Be om at freden med Israel skal vara ved, og at landet skal læra seg å velsigna Israel.Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...