torsdag 2. mai 2019

Fem kristne arresterte i Nepal


(Frå venstre) Pastor Dilli Ram Paudel,
Kunsang Tamang, Gaurav Shrivastava og
Leanna Cinquanta deler eit måltid i Nepal.
Foto: Morning Star News

I 2018 vedtok nepalske styresmaktene ei streng antikonverteringslov. I Nepal i hinduismen statsreligion, og det er forbode for hinduar å byta religion, likeeins å påverka nepalesarar til eit slikt religionsbyte. Kristen misjon fell dermed utanfor lovverket.

Bakgrunnen for dette er ei massiv kristen vekkjingsbølgje som går over landet. Her er hausten stor. 

Alle dei fire du ser på bilete over vart arresterte for proselyttering. Leanna vart sendt ut av landet til USA. Dei fire andre vil bli rettsforfølgde. 

Herre Jesus! Takk at du er med, og nær hos, alle som med urette vert fengsla og forfølgde for ditt namn skuld.  Styrk Dilli Ram Paudel, Gaurav Shrivstava og Kunsang Tamang i trua og håpet. Hjelp dei å stå fast i deg, og gje dei uimotståeleg visdom under forhøyr og rettsforhandlingar. Amen!

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...