fredag 29. juni 2018

Nagaland, indisk delstat

I Nagaland bur det 2,3 millionar menneske på 16600 km2, fordelt på 176 folkegrupper.
Langt over 90% er kristne. Store vekkingar i 1956, 1966 og i 1972 har sett djupe spor. Truande frå Naganland driv i dag misjon over store deler av India.

No veks det imidlertid opp nye generasjonar som ikkje har hatt dei same åndelege erfaringane som vekkjingsgenerasjonen, og mykje av den gamle krafta er blitt borte. Mange unge har fått smak på denne verdas gleder i form av materialisme, umoral og narkotikamisbruk.

I Nagaland er det i dag 19 teologiske undervisningsinstitusjonar, og det skulle jo borga for ei viss framtid for Guds rike,

I nagasamfunnet er det mange rivaliserande grupper. Dei kjempar mot kvarandre, og samstundes saman for nasjonalt sjølvstende. Det er litt rotete og hjelpelaust det der.

Kyrkja er svært splitta, og dei ulike gruppene står opp mot kvarandre.

Herre Jesus! Takk for alt stort  og godt du har gjort i Nagaland historisk. No ber me om at dei truande i landet skal erfare eit vedvarande nærvær av din Ande heilt til du kjem att i herlegdom. Skap forsoning mellom dei som står mot kvarandre, og lær dei einskap og samarbeidets kunst. Hjelp dei å ha fokus på det eine nødvendige, halda seg nær til deg og dagleg lova og prisa deg for den du er og alt du har gjort for oss til vår frelse. Ta vare på ungdomane , hjelp dei å avsløra djevelens list og mange påfunn og lat dei få erfara deg så sterkt at dei berre finn glede i å tena deg. Amen! 


Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...