tirsdag 26. juni 2018

Madya Pradesh

Areal: 297 000 km2. Folketal: 74 millionar fordelt på 660 folkegrupper.
Religion: Hinduisme, 91,1%. islam, 6%, kristne: 0.3% (talet er nok langt høgare sidan den nye huskyrkjerørsla som du veks fram i staten ikkje er medrekna). Hovudstad: Bhopal (som vart råka av den forferdelege giftskandalen 2.-3. desember 1984, då Union Carbide slapp ut store mengder av den ekstremt giftige gassen metylisocyanat frå plantevernfabrikken sin, eit utslepp som gav opphav til ein miljøkatastrofe som totalt har krevd 25000 menneskeliv, den største industrielle katastrofen i historia nokon gong).

Guds rike går fram i MP. Mange nye kjem til tru på Jesus, og kyrkjer blir planta over alt. Men motstanden frå hinduekstreme grupper er enorm. Mange tusen kristne har blitt pressa til å rekonvertera til hinduismen.

MP er den staten der det finst flest folkegrupper av ikkje-arisk opphav. Misjonen har her, som elles, konsentrert seg om desse stammene.

Gode Gud og Far!
Me ber for alle menneske i Madya Pradesh. Alle var inkludert i Kristus då han døydde for syndene deira på krossen. Må frukta av hans død og oppstode nå fram til dei, slik at dei kan få ein smak av din godleik, underordna seg ditt ord og overgje liva sine til deg. Me ber om lækjedom for dei sjuke og trøyst til alle som sørgjer. Hald kyrkja di vital og kraftfull, og lat dei truande fungera som lys og salt i samfunnet. Bygg dei tett saman og gje dei styrke til å tola forfølging og trakassering. Me ber i Jesu namn. Amen!


Ingen kommentarer:

27.november 2020

I dag ber me for Gjemnes kommune, det kurdiske folket i Tyrkia, for dei gjenlevande etter den sveitsiske misjonæren Beatrice Stockli og for ...