onsdag 4. juli 2018

Uttarakhand, indisk delstat

Uttarakhand vart eigen stat i år 2000, og har vel 10 millionar innbyggjarar. Berre 35000 (0,35%) av dei er kristne, dei fleste metodistar. Uttarakhand er med sine mektige gudefjell eit pilgrimsmål for mange, mange  hinduar. I byen Rishikesh finn me yogasenteret som The Beatles besøkte i 1968, noko som verkeleg for alvor kom til å introdusera og implementera austleg religion og filosofi i vesten.

Befolkninga i Uttarkhand tilhøyrer høgare kastar. Dei har gjerne god utdanning, og må disippelgjerast på ein annan måte enn t.d. dalitane, dei kastelause som i stor grad er analfabetar.

85% av befolkninga er hinduar. Det er mykje animisme blanda inn i trua til folk, og dei fleste driv med eitt eller anna okkult.

Gode Gud og Far! Me ber om at du skal styrkja kyrkja di i Uttarakhand og utrusta henne til å bli eit kraftfullt vitne om Jesu frelse, hans død og oppstode. Må hinduane forstå at avgudsdyrkinga fører dei til evig fortaping og død, slik at dei vender om til deg av hjarta og blir dine barn av nåde. Gje kyrkja di kompetanse til å kommunisera evangeliet til folk på ein måte som gjer at dei grip det  og blir forløyst frå syndene sine ved det. Må under og teikn følgja dei som trur når dei vitnar og forkynner. Bryt den makta dei vonde åndene har over folks liv, og reins menneska for ei himmelsk framtid. Amen! 

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...