torsdag 28. juni 2018

Meghalaya, indisk delstat

I det nordaustre delen av India finn me delstatar der kristne er i stort fleirtal. Dette er eit resultat av intensiv engelsk misjon på 18 og 1900-talet, i kombinasjon med vekkjingsrørsler i nyare tid. Meghalaya er 22700 km2 og folketalet er 2 630 000 (2010).  Hovudstad er Shillong. Der bur det 305 000 personar. 70,2% av befolkninga er kristne, 13,3% hinduar, 11,8% er animistar og 4% muslimar.

Det har vore mykje tradisjonalisme i kyrkjelydane, men etter år 2000 har Gud gjesta og revatilsert mange kyrkjer. Likevel er det vanskeleg for kyrkjelydane å halda på dei unge som går sine eigne vegar, og gjerne vil smaka på rusen og denne verdas gleder.

Det er forresten stor mangel på pastorar og kristent leiarskap. Kristne manglar hyrdar som kan undervisa og disippelgjera dei, og trua er ofte svært overfladisk.

Gode Gud! Me takkar deg for ditt historiske verk i Meghalaya, og for fornying og vekkjing i vår tid. Reis opp nye leiarar for kyrkja di, kvinner og menn som kan leida og disippelgjera barna dine. Me ber spesielt for dei unge, at dei skal få personlege møter med deg som gjer at dei begynnar å elska deg over alt, og slik at dei identifiserer seg meg dine planar og mål. I Jesu namn. Amen!

Ingen kommentarer:

27.november 2020

I dag ber me for Gjemnes kommune, det kurdiske folket i Tyrkia, for dei gjenlevande etter den sveitsiske misjonæren Beatrice Stockli og for ...