lørdag 23. juni 2018

Gujarat, Indisk delatat.


Flatemål: 196000 km2. Folketal: 60 millionar. Hovudstad: Gandhinagar (235000). Store byar:  Ahamadabad med sine 5,7 millionar og Surat med 4,2 millionar.

Gujarat var delstaten der Mahatma Gandhi gjennomførte den berømte saltmarsjen sin.

0,6% av befolkninga er kristne.  Dei fleste katolikkar og metodistar.  Frelsesarmeen er også på plass. Hinduekstreme grupper er sterke i denne staten, og politiet og styresmaktene samarbeidar om å skremma og forfølga både kristne og muslimar. i 2003 vart det vedteke forbod mot omvending, såkalla "anticonversion law", Slike lover verkar som regel berre ein veg. Slik også her. Det er lite att av Gandhi sin tolerante innstilling i det som ein gong var heimstaten hans. Presset mot kyrkja har gjort dei kristne redde og kompromissviljuge. Dei er lite frimodige, og misjonarbeidet har mista mykje av sitt momentum.

Trass i desse vanskane har det vore signifikant kyrkjevekst i fem distrikt.

Det er 19 folkeslag i Gujarat med over 100 000 menneske som er mellom verdas heilt unådde.
Ahamadabad er hovudstaden for jaintrua med meir enn 100 jaintempel.

Kjære gode Far!
Sjå i nåde til Gujarats store befolkning. Me takkar deg for den framgangen evangeliet har hatt i delstaten den siste tida trass i motstand og forfølging. Set mot i dine barn slik at dei fast og beslutsomt tek opp krossen sin og forkynner evangeliet for dei fortapte trass i trugsmål om bøter og fengsel. Di kyrkje er Gujarats einaste håp. Fyll henne med din Ande, herlegdom og kraft, og lat pinseelden brenna sterkt og utrust henne til å kunna formidla håp, frelse og lækjedom til alle som er undertrykte av djevelen. Bryt fiendens  makt over indiske sinn, og kall folk til å snu ryggen til gudegalleriet sitt og overgje seg heilt og fullt til deg, du som er evig Far og sann Gud frå æva til æva. Amen! 

Ingen kommentarer:

27.november 2020

I dag ber me for Gjemnes kommune, det kurdiske folket i Tyrkia, for dei gjenlevande etter den sveitsiske misjonæren Beatrice Stockli og for ...