mandag 25. juni 2018

Jharkand, indisk delstat

Jharkand er tette skogar og lange åsar. Delstaten er den yngste i India, separert frå Bihar i år 2000. Det bur 32  millionar menneske del fordelt på 415 folkegrupper. Delstaten har eit areal på 77000 km2. Dei som bur der er stort sett svært fattige bønder, mange av dei tilhøyrer  urgamle og opprinnelege stammefolk (adivasi), t.d. santalane som Normisjon har arbeidd med i 150 år.  Det er 32 slike urfolk i Jharkand, dei fleste av dei er unådde.

68% er hinduar, 14% muslimar, 13% animistar og 5% kristne.

Dette området av India har gjennom det siste hundreåret vore prega av opprør og uro, og i dag er det ei maoistisk geriljagruppe som lever i dei djupe skogane som skaper trøbbel.

Det er eit tett åndeleg og moralsk mørker i Jharkand, og den 19.juni i år vart i følgje avisa "The Hindu" 3 kvinner som jobbar for kvinners rettar valdtekne av ein gjeng unge menn. Desse gjengvaldtektene er eit mareritt for India.

Dei kristne er ofte ivrige, men ikkje alltid så kloke i sitt uttrykk, Ein del av den forfølginga dei er utsette for burde vore unngått, i følgje Operation World 2010.

Far i himmelen!
Du er den rette far for alle menneske, også for befolkninga i Jharkand. Aus Anden din ut over denne fattige delstaten og over alle folka som høyrer heime der, og gje god grobotn for evangeliet om Jesus Kristus. Må ditt lys fløyma over Jharkand, fordriva mørkret og frelsa menneska. Styrk kyrkja di, gjer henne varm, vinnande, offensiv og klok. Amen!

Ingen kommentarer:

27.november 2020

I dag ber me for Gjemnes kommune, det kurdiske folket i Tyrkia, for dei gjenlevande etter den sveitsiske misjonæren Beatrice Stockli og for ...