mandag 25. juni 2018

Karnataka, indisk delstat

Areal: 74061 km2. Folketal: 61 131 000.  Delstaten er i stor grad sett saman av dravidiske stammer som 2000-1500 f.Kr vart fordrevne sørover av indoeuropeiske stammer frå Sentral-Asia. Det snakkar 19 språk i Karnataka. 65% snakkar kannada, 10% urdu, 8%  telugu og 5% tamil.
Hovudstad: Bangalore 7,2 millionar. Bangalore er den leiande IT byen i India, og dermed i resten av verda.

Religion: Hinduisme 84%, islam 12,2%, kristendom 2%.

Kernataka er den fattigaste av statane i sør. Dei kristne er passive, sjølvopptekne og isolerte. Dei verkar motlause, og ekstreme hindugrupper jobbar hektisk for å få vedteke antikonverteringslover. Dei går ofte til åtak på kristne, det er snakk om over 1000 anslag per år i gjennomsnitt.

Det har vore gjennombrot for evangeliet i folkegruppa lingayat, som er nådd utelukkande gjennom innsatsen til lingayatkristne.

Sårbare grupper: Banjara (sigøynarar), 50 000 devadasi, unge lågkastejenter selde til tempelprostitusjon, og 70 000 gatebarn i Bangalore.

Det er 79 andre heilt unådde folkegrupper i Karnataka

Herre Jesus!
Me takkar deg for ditt verk i lingayatfolket. Fullfør din gjerning mellom dei, og lat dette folket få del i dine misjonsvisjonar og bli engasjerte i å disippelgjera andre folkegrupper i Karnataka. Me ber for dei kristne i delstaten at dei skal vakna opp, bli bevisstgjort på kven dei er i deg, kva du er god for å gjera i dei og gjennom dei. Gjer dei til stolte Guds barn, utrust dei med Andens kraft til å frelsa syndarar, lækja sjuke og setja fri dei som er okkuperte av vonde ånder.  Må Anden ausast ut over alt kjøt i Karnataka, og hinduismen tapa makta si over folks sinn og tanke. Må den nye røyndomen i Kristus bryta fram som sola om morgonen. Styrk kyrkja di slik at ho kan bringa di rettferd til banjarane, devadasijentene, gatebarna og alle dei 79 andre unådde folkegruppene i staten. 


Ingen kommentarer:

27.november 2020

I dag ber me for Gjemnes kommune, det kurdiske folket i Tyrkia, for dei gjenlevande etter den sveitsiske misjonæren Beatrice Stockli og for ...