torsdag 14. juni 2018

Fare for folkemord på kristne i Burma

Nord i Burma bur det kristne Kachinfolket som lenge har kjempa for nasjonalt sjølvstende. Etter at Burma kom relativt billig unna folkemordet på det muslimske Rohingyafolket, har dei no intensivert krigen mot Kachin med  kraftig flybombing og artellerield. Regjeringssoldatar går inn i landsbyar og drep menn og valdtek kvinner, og mange kachinarar skamfer seg på landminer som er blitt lagde ut. Soldatane driv også me intense avhøyr av kristne , og mange er livredde for kva som blir det neste trekket. Det er tydeleg at burmesiske styresmakter no vil utsletta all annan religion enn buddhismen i lander, og det betyr naturlegvis å utsletta alle som ikkje er buddhistar.  Ingen pressefolk slepp til for å rapportera om kva som skjer, og verdspressa er difor heilt stille. Kjelde: www.persecution.net

Kjære gode Far! Me er fortvila på det som skjer i Burma, og ber om at du skal verna Kachinfolket mot overgrep og åtak frå styresmaktene. Stopp desse styrkane i Jesu namn. Amen!


Ingen kommentarer:

27.november 2020

I dag ber me for Gjemnes kommune, det kurdiske folket i Tyrkia, for dei gjenlevande etter den sveitsiske misjonæren Beatrice Stockli og for ...