søndag 24. juni 2018

Himachal Pradesh, indisk delstat

Areal 55 700 km2. Folketal: 7 millionar. Hovudstad: Shimla (430 000).  35 språk. Pahari dominerer. 358 folkegrupper. 95,4% er hinduar. 0,1% kristne.

Himachal Pradesh er blitt kalla "gudane sitt land", og er eit mål for mange pilgrimar. Kvar einaste fjelltopp i denne fjellrike staten er oppkalla etter ein av dei mange hinudistiske gudane.

Lenge var Himachal Pradesh rekna for Indias minst evangeliserte stat, men slik er og utrust  det ikkje lenger. Frå å ha nokre få tusen kristne er det i dag kanskje så mange som tusen kyrkjelydar, noko som er eit rasultat av målretta misjonsinnsats frå indiske kyrkjer.

Også her har hindutvapartiet fått gjennom antiomvendingslover, og slik gjort evangelisering ekstremt vanskeleg.

Det er 100 000 tibetanske flyktningar i Himachal Pradesh. Desse er buddhistar og ekstremt resistente overfor evangeliet.

Kjelde: Operation World 2010

Herre Jesus Kristus!
Styrk alle Guds barn i Himachal Pradesh  i trua. Lat dei bli ståande fast i deg og modig vitna om deg og di frelse for sin neste. Utrust kyrkja di med sterke nådegåver, og lat under og teikn følgja dei som trur, og bevisa for menneska at evangeliet er sant. Djevelen reiser seg mot dei, og me ber deg om at du skal reisa deg mot han, binda han og  kasta han ut or folkas liv. Lat alle avgudane bli avslørte som ureine ånder som forvirrar, villeier og lurer folk og fører dei mot evig fortaping og straff. Me ber spesielt for tibetanarane at dei skal få teften og smaken av din kjærleik, og at buddhismen skal tapa si makt over liva og tankane deira. Herre, miskunna deg. Amen! 

Ingen kommentarer:

27.november 2020

I dag ber me for Gjemnes kommune, det kurdiske folket i Tyrkia, for dei gjenlevande etter den sveitsiske misjonæren Beatrice Stockli og for ...