onsdag 27. juni 2018

Maharashstra, indisk delstat

Areal: 308 000 km2. Folketal: 114 millionar fordelt på 735 folkegrupper. Største by: Mumbay, som er Indias økonomiske, kommersielle og industrielle kraftsenter. Likevel lever 60% av byens befolkning i slum.  Klasseskiljet er enormt i India. Språk: Marathi (68%), hindi (11%).  80% er hinduar, 10,6% muslkimar og 2% kristne (2010).

Hindutvarørsla står sterkt i Maharashtra. Det fører til grov diskriminering av muslimar, buddhistar og kristne, og det er ofte eit kraftig press mot kristne til å rekonvertera til hinduismnen.

i Mumbay er det 200 000 sexslavar, 100 000 gatebarn og 300 000 AIDS-sjuke. Slummen er prega av grov kriminalitet, tilgrising, sjukdomar, fattigdom, arbeidsløyse og vonløyse.

4% av befolkninga i Mumbay er kristne, det er eit fint tal til India å vera, og New Life Fellowship har planta tusenvis av huskyrkjer i byen. Visjonen deira er å planta huskyrkjer i alle byar og landsbyar i delstaten.

Mange historiske kyrkjer er prega av namnekristendom og konfliktar, og dei lid under mange års forsøming i form av sviktande rekrutteringsarbeid.  I tillegg slit dei kraftig økonomisk. Ikkje bra.

Dei nye kyrkjeplantingsrørslene er ofte aggressive i sin metode og framtoning, og dette skaper unødvendige og øydeleggjande konfrontasjonar med hinduaktivistar , og triggar forfølging.

Minst 75 folkeslag er heilt unådde.

Herre! Takk for alt godt som skjer i Maharashtra, for alle nye kyrkjelydar og nye kristne. Me ber om at dei nye truande skal bli forsvarleg disippelgjort og utrusta med tanke på vitneteneste, og at du skal gje dei styrke til å takla og tola diskriminering og forfølging. Så ber me om at du skal bli meir og meir synleg for vanlege folk i denne byen, at du auser ut Anden din over folket, let lyset ditt fløyma innover fattig og rik, høg og låg, slik at både folk og samfunn blir forvandla. Bryt djevelens forferdelege makt over menneska, og må dei venda seg bort frå avgudane sine og til deg åleine, du som er den einaste sanne Gud. Amen! 

Ingen kommentarer:

27.november 2020

I dag ber me for Gjemnes kommune, det kurdiske folket i Tyrkia, for dei gjenlevande etter den sveitsiske misjonæren Beatrice Stockli og for ...