søndag 13. februar 2022

Tajakant. Unådd folkegruppe i Algerie


Tajakantfolket er å finna i grenseområda mellom Marokko, Algerie og i Vest-Sahara. I Algerie tel dei om lag 50 000 menneske som alle er overtydde muslimar som lever ut trua si i kvardagen. Det er ikkje registrert nokon kristne mellom dei. Tradisjonelt har dei vore kjende som handelsfolk som ikkje vegra seg for å slost for interessene sine. Deler av Bibelen er omsett til språket deira som dei kallar hassaniyya

Gode Gud og Far! Også tajakantfolket var inkludert i Kristi offer på krossen, også for dei står frelsens port open. Me ber deg i Jesu namn om å gripa mektig inn i liva deira. Send dine vitner til dei for å peika på Jesus som vegen, sanninga og livet,  og porten inn til ditt evige rike. Me ber om at du skal etablera ei levande, åndsfylt og karismatisk tajkantkyrkje som kan vera eit lys til frelse for heile Algerie, og vidare utover til sine eigne i Marokko og Vest-Sahara. 


kjelde og bilete: joshuaproject.net


Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...