mandag 14. februar 2022

Nubrifolket i Nepal

 

Nubrifolket tel kun 1500 menneske. Dei lever med dyra sine i Nepals høgland, og praktiserer sin tibestanske buddhisme og snakkar sitt eige språk. Den moderne tida er komen til desse også, 70% av ungdomane deira hamnar i Kathmandu og folket står i fare for å bli assimilert. 

Kjære Herre Jesus Kristus! Me ber i dag om frelse for nubrifolket i Nepal. Må den kristne trua koma til dei gjennom kristne som ønskjer å læra seg språket deira og leva saman med dei som deira medmenneske. Lat lyset frå evangeliet bryta gjennom buddhismens mørke løgner og skapa eit folk i folket som elskar deg, og som ber med seg himmelrikets mektige krefter. Amen!Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...