mandag 21. februar 2022

Kurdarar i Armenia

 


Det er berre 2200 kurdarar i Armenia. Dei snakkar kurmanji, som kurdarane i Syria også gjer. Sjølv om dei ikkje er lese og skrivekunnige, har dei høg levestandard. Rike på gods og gull, men åndeleg svært fattige. Som dei fleste andre kurdarar er dei muslimar, men kurdarane har generelt eit svakt høve til trua si. Det er ein etikett. Dette gjer at dei også er lettare å vinna for Kristus enn andre muslimar som tek trua meir alvorleg.

Kjære Jesus! Me ber om at dine læresveinar i Armenia skal oppdaga kurdarane som lever mellom dei, og forplikta seg på å nå dei med ditt rikes evangelium. Utrust dei for dette oppdraget, og lat dei få bringa alle saman inn i din familie. Me ber i ditt namn, amen! 


Kjelde: josjuaproject.net

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...