fredag 18. februar 2022

Argentina 1

 

Argentina har vel 45,6 millionar innbyggjarar. Hovudstaden er Bueno Aires. 
Hovudspråk: Spansk. Andre språk: 39.
Religion: 89% kristne. 9,1% av dei er evangeliske. 

Buenos Aires er ein av dei største byområda i vera, og evangeliet når ikkje ut til så mange i denne byen. Særleg er overklassen vanskeleg å nå. Det jødiske samfunn, som eitt av dei største av sitt slag, har få truande. Nokre kyrkjer er begynt å arbeida mellom dei 500 000 som bur i slumkvartera, dei heimlause og gatebarna. Kinesiske, koreanske, japanske og vietnamesiske samfunn er i kraftig vekst. Men berre èin misjon er opptekne med å nå dei med evangeliet. 

Det har vore mykje vekking i mange byar i Argentina, og talet på nye truande er høgt og talet på leiarar som kan disippelgjera dei er lågt. 

Chacofolket er Argentinas urbefolkning. Dei er gjennom mange år blitt utsett for undertrykking og marginalisering. Trua deira er katolisisme blanda saman med animisme.

Herre, me ber om at alle innbyggjarane i Argentina skal bli berørt av evangeliet og nådd med kallet til omvending og tru. Særleg ber om at det skal vera mogeleg å bryta ned alle forsvarsverk som overklassen har bygd opp rundt seg. Takk for initiativa som blir gjort for å nå dei fattige og forkomne i Buenos Airos. 

Me ber om at det skal lukkast for dei, at du Herre skal bevega deg mellom desse menneska og tena dei. 

Me ber også om at kinesarane, koreanarane, japanarane og jødane  i byen også skal bli disippelgjort og innlemma i riket ditt. 

Me ber for chacofolket at dei skal bli eit hengjeve Kristusfolk. 

Må dei kristne i byen bli tent i brann for dei unådde, og bli drivne ut til din haust. .

Me ber om mange nye leiarar som kan disippelgjera nye kristne

Kjelde: Operationworld.org


Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...