mandag 18. mars 2013

Hausafolket i Nord-Nigeria

Det er 362000 av denne spesielle delen av hausafolket.Dei er bønder.Strengt muslimskSpråk: HausaBibelen er tilgjengeleg i tekst og lydJesusfilmen tilgjengeleg Absolutt unådd folk


Jesus, du som elskar hausafolket og som bar alle syndene deira med deg opp på krossen, aus Anden ut over dei slik at dei forstår at dei ikkje kan bli rettferdige for Gud ved lovgjerningar, men berre ved å tru på deg og ditt fullbrakte verk. Lat det veksa fram ei kristen kyrkje mellom dette hausafolket som kan representera eit himmelsk lys i denne kulturen.


Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...