fredag 29. mars 2013

Dagens unådde: Vakkaliga, India


Folketal 5 576 000
Religion: Hinduisme
Språk: Kannada
Bibelen tilgjengeleg.
Vakkalagafolket er bufaste. Dei driv med husdyr og hagebruk.


Kjære Jesus! Me ber om at indiske kristne skal starta intensiv outreach for å nå vakkaligafolket med evangeliet. Kom til dei med Den heilage ande og mjuk opp hjarto deira for din kjærleik og nåde. Gje dei draumar og syner der dei kan møta Jesus som Skapar og Gud. Må kyrkja di veksa fram i dette folket og vera eit lys i mørkret for dei, og gjer vakkaligafolket sjølv til eit lys for andre folk. Amen. 

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...