torsdag 15. desember 2011

Vest-baluchane i Iran


Vest-baluchane tel  671 000 menneske, og lever heilt aust i Iran, i dei ugjesmilde grenseområda mot Pakistan og Afghanistan, det såkalla Baluchistan, som også breier seg langt inn i Pakistan. Totalt er det 1,1 millionar baluchar i verda. Dei er muslimar, snakkar vest-baluchisk. Mindre enn 1,1% er kristne. Dei er seminomadar og lever av dyra sine. Dei er svært isolerte, men kjende for å vera ærlege, gode og gjestfrie menneske som gjerne gjev ferdafolk ly når det trengst. Opprinneleg var dei truleg utøvarar av den gamaliranske zaratustra-religionen, ei trusretning som er levande i folkedjupet i Iran den dag i dag.
Deler av Bibelen er omsett til vestbaluchisk, Jesusfilmen er dubba og NT er innlest som lydfil. Mindre enn 1,1% av dei er kristne, om det er nokon i det heile (Kjelde: Joshuaproject.com)


Gode Gud, du som er den rette Far for alle menneskebarn i himmel og på jord, send dine bodberarar til vest-baluchane slik at dei kan få høyra at Messias, Frelsaren er fødd, og at dei ved tru på han kan få fred med deg og evig liv. Må du høyra bønene deira, løna dei for alle deira rettferdige gjerningar, løysa dei frå synd og skam og omskapa dei til eit folk som frydar seg i Jesus og har si gleda i å lovsynga hans namn og frelse.

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...