lørdag 17. desember 2011

Gje oss fred og balanse i sinnet


Takk Herre Jesus for at du kom til vår verd og ved ditt offer tok bort alle våre synder, og at me ved trua på deg er rettferdige for Gud. Du er vår sol og vår einaste von. Hjelp oss å overgje alt i liva våre til deg, setja deg og ditt rike på første plass og stola på deg i alle ting. Gje oss fred og balanse i sinnet slik at me aldri let oss styra av aggressive kjensler, men av din gode Heilage Ande. Fyll oss med respekt og varme kjensler for våre medmenneske, slik at deira lukke er viktigare for oss enn vår eiga.  Herre, miskunna deg over oss. Amen.

Ingen kommentarer:

27.november 2020

I dag ber me for Gjemnes kommune, det kurdiske folket i Tyrkia, for dei gjenlevande etter den sveitsiske misjonæren Beatrice Stockli og for ...