fredag 16. desember 2011

I dag ber me for VenezuelaVenezuela er eit land prega av enorm kriminalitet med eit valdsnivå heilt ut av kontroll, korrupsjon, narkostikamisbruk, seksuelt misbruka av barn og okkultisme, ting som heng saman. Denne nasjonen treng reinsing og lækjedom, og me må be om at Jesus intervenerer på ein sterk måte gjennom si kyrkje og frir folket frå satans makt og løftar dei opp av synd, fattigdom og elende, og at han gjev dei nye leiarar med forstand på nasjonsbyggjing, kvinner og menn med omsorg, omtanke og visjon for vanlege folk.

Sjå videoen og ta del i bøna.

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...