mandag 19. desember 2011

Firozokohi-folket i Afghanistan


Firozokohi aimaq- folket tel 282 000 menneske og snakkar aimaq, eit språk som er heilt utan nokon bibeldel. Det er truleg ingen firozokhoiar som har høyrt om Jesus. Dei lever som seminomadar, og har strenge stammelover som står over landlovene. Dei er muslimar som faktisk gjev kvinnene ein høg rang.

Herre Jesus, du døydde for alle, for at dei som lever ikkje lenger skal leva for seg sjølv, men for deg som døydde og sto opp for dei. Lat dei gode nyheitene om di frelse nå fram ti firozokohi folket.  Aus Anden din ut over dei slik at det vert lett og naturleg for dei å venda om og overgje seg til deg. Velsign dette folket slik at dei lever godt og fredeleg saman i familiane, og at barna deira godt på alle vis og får den utdanning og utrusting som er naudsynt for å kunna leva opp i ei moderne verd som stadig rykkjer dei nærare.

Ingen kommentarer:

27.november 2020

I dag ber me for Gjemnes kommune, det kurdiske folket i Tyrkia, for dei gjenlevande etter den sveitsiske misjonæren Beatrice Stockli og for ...