fredag 16. desember 2011

Izarguien i Vest-Sahara

Dette muslimske folket, som lever i grenstraktene mellom Marokko og Vest Sahara, tel berre rundt 40 000 menneske, og dei snakkar  eit språk som heiter Hassaniyya.  Nokre av dei er nomadar, andre fastbuande. Det ingen kjende etterfølgjarar av Jesus i denne folkegruppa. Jesusfilmen er dubba til Hassaniya.

Saharaørkenen er ein lite kjekk plass å vera på for utanforståande, og Izarguiane er svært mistenksame overfor framande (Les meir om dei på joshuaproject.net)


Kjære Herre Jesus! Ein dag skal izarguienfolket samlast inn for deg. Eg ber om at du skal bana veg for ordet ditt inn til hjarto deira, og førebu folket vel for di frelse. Må ditt nærvær vera over dei og din godleik røra ved dei. Møt dei gjennom draumar og syner, oppmuntrar dei til å be, og gjer under mellom dei når dei ber til deg. Må ordet ditt bli omsett til hjartespråket deira, og motiver dei til å læra seg å lesa. Miskunna deg over dei, Herre, i ditt eige namn. Amen.

Ingen kommentarer:

27.november 2020

I dag ber me for Gjemnes kommune, det kurdiske folket i Tyrkia, for dei gjenlevande etter den sveitsiske misjonæren Beatrice Stockli og for ...