mandag 19. desember 2011

Kim Jong Il er død, be om grunnleggande endringar i Nord Korea

Nord Koreas leiar gjennom mange år, Kim Jong Il er død. Kim Jong Il har stått for det verste undertrykkingsregimet som vår generasjon har sett. Under han har Nord Korea degenerert på alle områder. Folket er i ein elendig forfatning, dei svelt, manglar medisinar for dei fleste sjukdomar og levealderen er sterkt synkande. Forfølginga av kristne er komplett. Det er strengt forbode både å tru på Gud og eiga ein bibel. Blir det oppdaga at du er kristen, er det rett i arbeidsleir der du må gå me bøygd hovud til du fråseier deg trua. Døyr du, og det gjer du ganske fort, vert du gravlagd med nasa ned. I nyheitsmeldingane seier dei at det er sonen hans Kim Jong Un som no skal ta over, og at millitæret støttar denne unge mannen som etter det eg har høyrt kan bli ein ny Nero. Må Gud forby.
Gode Far i himmelen! I dag må me be for Nord Korea og det nordkoreanske folket. Du har teke Kin Jong Il ut av soga og sendt han dit han høyrer heime. Styrk no di kyrkje og alle dine barn i Nord Korea, frels folket inn i ditt rike og fjern diktaturet. Gje alle nordkoreanarar gleda av å kunna nyta politisk og økonomisk fridom og oppleva at dei grunnleggande menneskerettane deira vert respekterte. Me ber også om nok mat og medisin til folket slik at dei kan reisa seg også fysisk.

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...