søndag 18. desember 2011

Bhuyiafolket i India

Dette folket tel nærare 2 millionar menneske. Dei er kastelause, og har berre dei lågaste jobbane i samfunnet. Bhuyiafolket rt hinduar og  trur på mange gudar. Berre vel 4% kan lesa og skriva, og dei snakkar 30 ulike språk.  Dei må få evangeliet munnleg. Det ligg eit stort arbeid i det å gje dei ulike undergruppene Bibelen på deira eige språk, samt nødvendig lese og skriveopplæring. 

Herre Jesus! Sjå i nåde til bhuyiafolket, send dine åndsfylte vitner til dei og lat det bli etablert ei  livskraftig kyrkje mellom dei. Du som bar bort syndene deira på krossen, løys bhuyiane  frå djevelens makt og frå all falsk religion, og hjelp dei å tru på deg som Herre og Frelsar. Lat dei få erfara di mektige kraft i liva sine. Aus din Ande over dei slik at dei kjenner seg som ein del verdas viktigaste og høgaste kaste, læk sjukdomane deira, utrust dei me gåvene dine, løft dei opp på alle måtar og motiver dei til å læra seg å lesa og skriva og bli eit velfungerande folk som på alle områder bidreg til Indias utvikling.

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...