fredag 16. desember 2011

Kone og 13 barn på Fillipinane i sorg etter drepen ektemann

MacArthur Arbado, ein av dei eldste i Bible Baptist Church i Carmen, Cotabato, Mindanao vart myrda den 10.november på vegen heim til farmen sin. Han vart skoten i foten, magen og ryggen før overfallsmennene halshogde han. Mac Arthur etterlet seg kona Lolita og 13 barn.  Dette melder Voice of the Martyrs i sitt siste nyheitsbrev.
Familien har mange muslimske naboar, men har alltid hatt eit godt og venleg høve til desse. Dei som drap han kjem truleg frå ei muslimsk seperatistgruppe i området. 

Herre Jesus, eg ber i ditt namn om at du gjev familien til MacArthur den trøyst og hjelp som berre du kan gje sørgande menneske. Du som er vår store forsørgar, gje denne familien alle den assistanse som dei treng for livsopphald. Må drapsmennene hans verta arresterte og pådømt rettferdig straff for ugjerninga, og må dei få møta din guddommelege kjærleik ogbli frelste frå sine synder.

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...