torsdag 22. desember 2011

Jemen

I Jemen er nesten 100% av menneska muslimar, og det er fobode å konvertera til ei anna tru. Nord og sør vart sameinte til eitt land i 1990, og etter det har landet vore prega av borgarkrig. Norjemenittane er sunnimuslimar og dei i sør er shia. I nord har al-qaida eit sterkt fotfeste. Krisa i dagens nyheitsbilete må sjåast i denne samanhengen. Be saman med denne amerikanske misjonæren som jobbar i Jemen, og  som av tryggleiksgrunnar har fått stemma fordreid.

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...