søndag 18. desember 2011

42 kristen etiopiarar arrestert i Jiddah, Saudi Arabia

42 kristne etiopiske arbeidarar var samla til bøn i ein heim i Jiddah torsdag kveld då huset dei var i vart storma av Saudiarabisk politi. Etiopiarane vart banka opp og drapstruga før dei vart dregen med til ukjent destinasjon. Det er International Christian Concern (ICC) som melder dette. Gjennom dette åtaket på religionsfridomen syner Saudi Arabia enno ein gong at dei er mellom verstingane i klassen over land som har skrive under på Menneskerettsfråsegna, og som totalt gjev blaffen i innhaldet i henne. Islam og menneskerettar går rett og slett ikkje saman.

Herre Jesus! Du har ikkje lova oss anna enn kross og trengsle dersom me trufast følgjer deg. Sjå til kvar enkelt av dei 42 etiopiarane som no er arresterte. Styrk dei mektig i samsvar med ordet ditt, og ta på ein spesiell måte vare på barna deira medan dei er fengsla. Eg ber også om at du sender englane dine og fører dei ut av fangenskapet. Så ber eg om at du intervenerer i Saudi Arabia med di makt, di kraft, din rett og di sanning, og frir landet frå Satans grufulle grep og kontroll.

Ingen kommentarer:

27.november 2020

I dag ber me for Gjemnes kommune, det kurdiske folket i Tyrkia, for dei gjenlevande etter den sveitsiske misjonæren Beatrice Stockli og for ...