onsdag 14. desember 2011

Nord-jemenittane


Det er 11 380 000 nord-jemenittar. Dei er heilt unådde. Nord-jemenittane snakkar sanaani-arabisk. Ingen deler av Bibelen er omsett til dette språket, ei heller Jesusfilmen eller lydbibelen.
Dei nord-jemenittiske mennene tygg dagleg det narkotiske stoffet kat, noko som sløvar dei ned og demoraliserer dei kraftig slik at dei misser evna og lysta til å ta ansvar for familiane sine. Mange blir valdelege og funksjonsudyktige samfunnsborgarar. Jemen har då også i årevis vore prega av borgarkrig.
Halvparten av den jemenittiske økonomi er knytt opp til kat.

Kjære Jesus! Det er lett for oss å utvikla forakt for folk som steller seg så dårleg som jemenittane. Men du elskar dei av hjarta og har store og gode planar for dei. Kongen over alle kongar, intervener med di makt, din rett, di kraft, di sanning og din godleik mellom nord-jemenittane. Hjelp dei til å ta eit oppgjer med rus og vondskap, og fri dei frå synd og tvang. Herre, kom til dei med ditt lys slik at dei ser ulikskapen mellom lys og mørkret, og vel lyset framfor mørkret, deg framfor djevelen. Send dine modige pionerar inn i Jemen, og ta vare på dei med di mektige hand. Amen.

Ingen kommentarer:

27.november 2020

I dag ber me for Gjemnes kommune, det kurdiske folket i Tyrkia, for dei gjenlevande etter den sveitsiske misjonæren Beatrice Stockli og for ...