søndag 18. desember 2011

Bosniske muslimar

Bosniarane har gjennom hundreåra vore utsette for stygge overgrep og etnisk reinsing frå dei ”kristne” serberane. Dette gjer det ekstremt vanskeleg å nå dei med evangeliet. I Bosnia bur det 1,8 millionar muslimar. Vel 1,2 millionar flykta til andre land i laupet av den blodige krigen frå 1992 til 1995, ein krig som etterlet seg djupe sår og uløyste konfliktar. Det vil krevja uthaldande bøn, venskap og mykje konkret kjærleik for at dei skal kunna gripa og elska Jesus Kristus.


Herre Jesus Kristus! Du veit om all den liding dei bosniske muslimane har måtta bera, og kor mange av sine kjære dei den dag i dag  saknar. Eg ber om at du auser din evige kjærleik ut over dei og lækjer alle såra djevelen påførte dei gjennom alle massakrane og massevaldtektene dei vart utsette for under krigen på 90-talet. Reis opp ei levande og sann kristen kyrkje i Bosnia som kan bringa Jesu siger over all vondskap til sine etniske landsmenn.
Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...