fredag 9. juli 2021

Indonesia dag 5. Bali, Kalimantan og dei små Sundaøyane

 


Bali ligg aust for Sumatra, og øya er prega av turisme, og mange unge menneske frå Vesten reiser dit for å studera. 
Folketal: 4,3 millionar.  
Dei aller fleste er hinduar, og det er faktisk 41000 tempel på øya. 
Innbyggjarane er, som dei fleste andre indonesarar, prega av eit liv i okkultisme og spiritisme. 
Det er få kristne der, og mange av dei som kjem til tru på Jesus blir forfølgde.

Be om at hinduismen skal tapa makta si over dei som bur på Bali, at dei demoniske kreftene må sleppa taket i folk og at Anden skal austast ut over dei og gjera dei lengtande etter Gud og opne for evangeliet. 

Kalimantan er den indonesiske delen av Borneo. Folketalet er 4,5 millionar. Det er ein god del kristne der, men altfor mange av dei namnekristne, og få lever misjonale liv. Storparten av innbyggjarane i Kalimantan er heilt utan kunnskap om Kristus, og det er mange animistiske grupper som lever svært isolert og av den grunn vanskelege å nå.

Be Jesus om å senda arbeidsfolk ut til sin haust i Kalimantan, og be om at kyrkjene i dette området må bli fylte og forvandla av Den Heilage Ande, sett i brann for Jesus og utrusta til teneste for han. Dei små sundaøyane er øyrekkja aust for Java. Her er det ikkje mange kristne, men både Vest-Timor og Sumba har vore råka av massive vekkingar. Timor frå 1965-68, og Sumba på 80-talet. Elles er det rå avgudsdyrking blant dei fleste her, inkludert slangetilbeding.

Be om at den elden som ein gong brant så sterkt må blussa opp att, og spreia seg til heile dette området og bli verande som ein permanent vekking som driv bort alt djevelsk og dreg eit frigjort folk inn i Guds rike. Amen! 

Ingen kommentarer:

Arainfolket i Pakistan

  Det er 11 284 000 arainarar i Pakistan. Dei snakkar punjabi. Det er ingen kristne i de...