søndag 4. juli 2021

Dagens unådde folkeslag: Queyu i KinaPopulasjon: 11000
Lokalisering: Sichuan
Dei er buddhistar med røtene sine i Tibet
Etter å ha ytt motstand mot Kinas såkalla frigjerningshær i 1955, vart klostera deira bomba, og dei har dei vore utsett for mange overgrep og mykje undertrykking.
Dei snakkar sitt eige språk, og NT føreligg som lydfil på Queyu.

Gode Herre! Me ber i dag om frelse for queyufolket i Kina. Me ber om at nokre av dine mange kinesiske vitner skal bli merksam på denne folkegruppa, oppsøka dei, bu saman med dei, elska dei, lysa for dei og dela ditt evangelium med dei. Må det bli etablert ei levande, lovsyngande, kulturelt relevant og erobrande queyu-kyrkje i Kina. Me ber om det i Jesu namn, amen!

Kjelde: www.joshuaproject.org

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...